21 Century Skills?!

Een kind dat vandaag voor het eerst naar school gaat, zal pas over ongeveer 20 jaar gaan solliciteren. Zullen zij dan solliciteren voor hetzelfde beroep als papa, mama, de juf of die stoere agent? Deze vraag kunnen we waarschijnlijk pas over 20 jaar beantwoorden. Wel kunnen we zeggen dat de huidige maatschappij al flink aan het veranderen is. Auto’s die kunnen rijden zonder bestuurder, robots in de klaslokalen en de invloed van het internet. Maar dat kind, dat vandaag voor het eerst naar school gaat.. Hoe kan hij hierop worden voorbereid?

Misschien heeft u al eens iets gehoord over de 21 Century Skills. Oftewel de vaardigheden van de 21e eeuw. Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij van nu en straks. Vaak denken mensen dat de 21e eeuwse vaardigheden vooral gericht zijn op het gebruik van computers, tablets en laptops. Dat is voor een deel ook zeker waar. Het is van belang dat kinderen leren omgaan met deze apparaten. Denk hierbij aan leren typen en programmeren. Naast het gebruik van de computer zijn er nog en aantal vaardigheden die in onze 21e eeuw van de kinderen van nu en de volwassenen van straks worden gevraagd. Zij moeten goed kunnen samenwerken en communiceren met elkaar, zodat zij gezamenlijk een probleem op kunnen lossen. Om een probleem goed op te kunnen lossen moeten zij kritisch kunnen denken over de maatschappij en dat wat ze lezen en horen via de (social) media.

Een heel belangrijk aspect is dat kinderen mediawijs worden en kritisch leren kijken naar alles wat ze op het internet tegenkomen. Voor kinderen zijn er veel gevaren. Het is van belang dat ze de gevaren leren herkennen en er op de juiste manier mee om leren gaan. Neem bijvoorbeeld Instagram. Dit programma biedt de mogelijkheid om informatie te delen met vrienden en familie. Maar welke informatie deel je en kan je alles geloven wat je op Instagram tegenkomt? Daarnaast is het van belang dat kinderen leren omgaan met de mogelijkheden die computers bieden. In de huidige beroepen zie je dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van de technologie. Kinderen moeten een basis hebben, zodat ze deze kunnen inzetten in de toekomst.

Hierboven staat vooral beschreven hoe de 21e eeuwse vaardigheden van invloed zijn op de manier van denken. Voor een deel is dit gericht op ICT. Echter hebben de vaardigheden ook invloed op de manier van werken. Zo is het van belang dat kinderen goed kunnen communiceren en samenwerken. Een kritische houding, met respect voor anderen wordt daarbij van hen verwacht. Maar hoe lastig is dat, als jij als kind nog zo graag wil doen wat je zelf wil?Bij communiceren en samenwerken is wederzijds respect van belang. Ook dat is een vaardigheid, die kinderen zich eigen moeten maken. Je moet leren omgaan met sociale en culturele verschillen. Inzicht in je eigen positie in deze samenleving is daarbij van belang. Kritisch kijken naar jezelf en reflecteren op wat er gebeurd.

Wij kunnen het kind, dat vandaag voor het eerst naar school gaat, nog niet met zekerheid zeggen hoe de toekomst eruit zal zien. Het is daarom van belang dat wij dit kind helpen de 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zodat hij goed voorbereid is op deze onzekere, maar ó zo interessante wereld.

12Fly biedt vanaf nu een passende training aan. Een training waarbij kinderen deze vaardigheden zullen ervaren, inzetten en eigen maken!