Begeleiding op maat?!

Laatst is er bij ons het één en ander verbouwd aan ons huis. Het eerste telefoontje voor deze verbouwing vond vorig jaar voor de zomervakantie plaats. De aannemer zou bellen om een afspraak te maken om de verbouwing door te spreken. Na weken wachten, hebben we maar eens gebeld of ze ons niet waren vergeten. Dat waren ze niet en weer een paar weken later, kwam er dan eindelijk iemand langs. Nu 9 maanden later heeft de verbouwing plaats gevonden. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan er niet zo goed tegen als ik moet wachten tot ik iets hoor of tot er iets wordt gedaan. Tijdens dat lange wachten bedacht ik telkens:” Het zal maar om je kind gaan”!

Wij, gedragsspecialisten van 12Fly, zijn alledrie zelf ouders. Wij weten dat je niet bij het eerste kuchje of bij de eerste boze bui van je kind gaat bellen voor hulp. Wij ouders bellen pas als de nood hoog is. Dat is ook de reden dat wij bij een aanmelding van een kind zo snel als mogelijk proberen te handelen. Wij starten al onze trajecten met een intake. Ouders vullen eerst een intakevragenlijst in op ons beveiligde cliëntsysteem. Aan de hand van de ingevoerde antwoorden houden we een intakegesprek met ouders en kind. Dit proberen we allemaal te regelen binnen 1 à 2 weken. Na het intakegesprek kan het kind vrijwel altijd de week na het intakegesprek al beginnen aan het traject.

Onze trajecten bestaan uit trainingen, coaching of begeleiding op maat. Bij een traject op maat, maken wij geen gebruik van een standaard training, maar wordt er een plan geschreven dat helemaal is toegespitst op de problemen die het kind, ouders en/of school ervaren. We schrijven de unieke ‘handleiding’ voor het kind. In dit plan staan de doelen waar we met het kind aan gaan werken en op welke manier we daaraan werken. Ouders hebben ten alle tijden inzicht in dit plan, want het is te vinden in ons cliëntsysteem. Daarnaast bespreken we de doelen met kind, ouders, en indien school betrokken is ook met school, rond elke schoolvakantie.

De ‘Begeleiden op Maat’ trajecten zijn over het algemeen langlopende trajecten. Bij langlopend hebben we het als snel over een traject van één jaar. Het is voor ons als begeleiders, maar zeker ook voor ouders en school belangrijk dat er goed contact en korte lijntjes zijn. Door de begeleiding verandert het gedrag van een kind. Daar willen we gelijk op in kunnen spelen. Rond elke schoolvakantie is er een gesprek met kind en ouders en eventueel school over deze veranderingen. Het kan voorkomen dat er door de verandering in gedrag een ander probleem zichtbaar wordt. Door elke 8 à 9 weken een gesprek te voeren, zijn wij op de hoogte van de verandering en kunnen we het traject aanpassen aan de nieuwe situatie.

De begeleiding op maat is niet alleen belangrijk voor het kind. Ook voor ouders is het belangrijk dat zij zich gehoord en begeleid voelen. Bij vragen hoeven ouders dan ook niet te wachten tot de geplande gesprekken. Zij mogen ons altijd bellen voor advies of om veranderingen die zij bij hun kind merken door te geven. Wanneer ouders of wij denken dat het nodig is, wordt er een tussentijds gesprek gepland. Op deze manier bereiken we een goede samenwerking tussen ouders en de gedragsspecialist van 12Fly die de begeleiding aan het kind ten goede komt!

Wil je meer informatie over ‘Begeleiding op Maat’ of je zoon of dochter aanmelden, stuur dan een mail naar jolandaverboom@12fly.nu of bel mij op telefoonnummer 06-20631175.

Wij zijn ook te vinden op Linkedln 12Fly, Facebook 12Fly en Instagram 12fly.nu