Begeleiding op maat

Gedragsproblemen

Wanneer je door een gedrags- of leerstoornis elke dag moet vechten om mee te komen in de maatschappij, kan er gedrag ontstaan wat anders is dan ‘normaal’. Vaak puur onmacht…..een schreeuw om hulp. Wij zijn er om jullie te helpen. Je te laten voelen dat met een paar tools, jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing, jij uit kunt groeien tot een evenwichtige volwassene.

Gedragsproblemen bij jongeren kunnen ontstaan door een ontwikkelingsstoornis als ad(h)d, autisme, pdd nos, dyslexie, dyscalculie. Sociaal ongewenst gedrag kan ook het gevolg zijn van faalangst, weinig zelfvertrouwen of een ingrijpende gebeurtenis. In alle gevallen kunnen de jongeren er niets aan doen!

Vanzelfsprekend hebben de jongeren hier niet om gevraagd, het overkomt hen. Het gedrag dat de jongere laat zien, is eigenlijk een schreeuw om hulp. “Waarom ben ik niet als alle anderen, waarom gaat bij mij alles zo moeilijk, waarom ben ik niet ‘normaal’?

12Fly gedragsspecialisten gaan op zoek naar de juiste manier van begeleiden voor deze jongeren.

Wesley's verhaal

Kennismaking / Intake

Soms is het voor ouders en de jongere al duidelijk wat de reden is dat ze bij 12Fly komen. Er zijn gedragsproblemen door het hebben van een stoornis. Het is alleen nog niet duidelijk hoe er nu aan het probleem kan worden gewerkt om het op te lossen.


In andere gevallen heeft u als ouder of de jongere zelf een onderbuik gevoel; er klopt ‘iets’ niet. Wat dat ‘iets’ is, probeert 12Fly tijdens de intake boven water te krijgen.

Onderzoek

Als voor ons duidelijk is bij welk sociaal onwenselijk gedrag u hulp nodig heeft, dan zijn we er nog niet. Dan is het onze taak om te achterhalen wat de oorzaak van dit gedrag is. Bij het onderzoeken van de oorzaak ligt de focus niet alleen op de jongere zelf, maar juist ook op zijn of haar sociale omgeving. Welke invloed hebben school, vrienden, familie en sportclub op het gedrag van de jongere? Als de onderzoeken zijn gedaan, kunnen wij verklaren wat het gedrag van de jongere veroorzaakt. Nu de oorzaak bekend is, kan er aan de oplossing worden gewerkt.

Ontwikkelplan

Nu de oorzaak van het probleem duidelijk is, wordt de unieke handleiding geschreven; het ontwikkelplan. Dit plan is bedoeld om de oorzaak aan te pakken en daarmee de jongere de kans te geven zich te ontwikkelen tot een volwassene die goed in balans is.

Er zijn echter vier steunpilaren nodig om het ontwikkelplan tot een succes te maken. Uiteraard moet de jongere zelf hulp willen, onze inzet, maar ook die van ouders en niet te vergeten de hulp van school zijn nodig om de jongere te laten vliegen.

Evaluatie

Aan het eind van het traject, kijken we welke vooruitgang de jongere, ouders en school ervaren. Het kan zijn dat er na deze periode andere problemen of vragen zichtbaar zijn geworden. Wanneer er voor deze problemen ook hulp wenselijk is, stellen we een nieuw ontwikkelplan op.

Traumaverwerking

De mogelijkheid bestaat dat er sprake is van gedragsproblemen die worden veroorzaakt door een trauma. In dat geval biedt 12Fly een traject aan om trauma te verwerken door middel van EMDR. Voor meer informatie over deze methode klik hier.