Beter laat dan nooit!

De verschillen tussen de kinderen in een klas op de basisschool zijn groot. Er zijn kinderen die heel gemakkelijk leren, maar er zijn ook kinderen die veel moeite hebben met het leren uit boeken. Deze kinderen hebben het hun hele basisschoolloopbaan moeilijk. Telkens worden zij geconfronteerd met het niet kunnen leren uit boeken. Alles draait om de cijfers bij taal, rekenen en leervakken. Deze kinderen hebben ook talenten, maar het lijkt wel of deze talenten niet meetellen. Dit terwijl we in de maatschappij deze talenten juist zo hard nodig hebben!

Gelukkig is er nu een nieuwe klas in opkomst: De Klusklas. Een paar weken geleden was de klusklas een item bij Eén vandaag op NPO1. Je zag op beeld hoe kinderen uit de groepen 6 t/m 8 aan het werk waren in een ruimte waar ze met allerlei gereedschappen vogelhuisjes aan het maken waren. Geconcentreerd en met zichtbaar plezier stonden ze daar. In de klusklas gaat het vaak om leerlingen die praktisch ingesteld zijn en qua leerniveau aan hun plafond zitten. Ze leren bijvoorbeeld timmeren, maar ook dieren verzorgen of met mensen omgaan. Kinderen die naar de klusklas gaan beleven doorgaans weinig plezier aan het leren uit een schoolboek. In de klusklas leer je ook, maar niet uit een boek. In de praktijk kun je prima leren meten en wegen. Zo neem je de theorie op een praktische manier tot je. Deze kinderen komen er op die manier ook zelf achter dat ze best kunnen leren en bepaald niet dom zijn.

Op heel veel scholen is de plusklas een bekend fenomeen. Toen ik googelde op “klusklas” verscheen dan ook de vraag: bedoelde u “plusklas”? Het is algemeen geaccepteerd dat leerlingen die qua leerprestaties op het cognitieve vlak iets meer in huis hebben eens per week naar een speciaal klasje gaan waar ze meer uitdaging krijgen. Al jaren denk ik: waarom is er geen klas voor kinderen die op het gebied van bouwen, ontwerpen, verzorgen etc. iets meer in huis hebben dan de andere kinderen? Wat fijn als zij daar op hun eigen gebied geprikkeld worden om zich daarin meer te ontwikkelen. Ze krijgen daardoor zelfvertrouwen en hun welbevinden zal toenemen. Bovendien zien de andere kinderen dat de Klusklas dingen maakt en doet die zij niet zo goed kunnen. Dat zorgt voor respect. Ouders van de leerlingen uit de klusklas zijn enthousiast. Zij zeggen dat hun kind weer plezier heeft op school.

In onze maatschappij waarin hoger opgeleid nog steeds hoger wordt gewaardeerd is dit echt een verademing. De technische beroepen schreeuwen om nieuwe medewerkers. Wat zou het fijn zijn als kinderen op deze leeftijd ontdekken dat zij echt iets goed kunnen en later als goede vakmensen gemotiveerd en vol zelfvertrouwen hun carrière kunnen starten. Er zijn nu nog maar 30 klusklassen in Nederland. Ik hoop dat veel scholen dit idee serieus gaan nemen en op zoek gaan naar mogelijkheden voor het starten van een klusklas!