September: Voorkomen is beter dan genezen!!

Voorkomen is beter dan genezen!!

Elk mens is uniek, wordt geboren met eigen kenmerken en mogelijkheden. Elk kind, elke jongere heeft een drang zich te ontwikkelen. Ze willen hun vleugels spreiden en vliegen. Dit lukt niet elk kind of jongere op eigen kracht. Zij hebben hier een beetje hulp bij nodig.

Alle kinderen willen zich ontwikkelen, willen leren. Er is een groep kinderen en jongeren die door bijvoorbeeld een stoornis, handicap of traumatische ervaring niet tot leren komt. Zij ervaren dagelijks problemen op school. De intelligentie van deze kinderen is goed, maar zij krijgen het niet voor elkaar te voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld. Dit is zo jammer, want ze willen zo graag. Dit is de groep kinderen en jongeren die hun vleugels willen spreiden en vliegen, maar het niet zonder hulp lukt.

Wanneer deze jongeren geen hulp krijgen, lopen zij een verhoogd risico op uitval in het voortgezet onderwijs en mbo. De jongeren ervaren school en docenten als negatief. Ze voelen zich onbegrepen, verloren en in de steek gelaten en gaan met steeds meer tegenzin naar school. Ze krijgen problemen met de motivatie en faalangst. De jongeren beginnen met een uurtje spijbelen. Tijdens dit uurtje spijbelen, komen zij jongeren tegen die net als zij ‘anders’ zijn. De jongeren voelen zich wel begrepen door de groep jongeren die zij zijn tegengekomen en sluiten zich aan bij deze groep. Zij gaan vaker spijbelen. Het spijbelen, slechte cijfers en het gedrag dat de jongeren vertonen, geeft thuis ook problemen. De problemen stapelen zich op en worden steeds groter. Uiteindelijk gaan zij helemaal niet meer naar school en zitten zonder diploma’s thuis.

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de voortijdig schoolverlaters jongeren zijn die door opeenstapeling van problemen overbelast zijn. De opeenstapeling wordt veroorzaakt door een stoornis, problemen met de sociale vaardigheden of het milieu waarin de jongeren opgroeien. Zij ontwikkelen trager dan andere jongeren, waardoor zij niet kunnen voldoen aan de eisen die het onderwijs aan hen stelt. Als zij naar het voortgezet onderwijs gaan worden er vaardigheden van hen verwacht die zij nog niet of niet goed beheersen. Denk hierbij alleen al aan het noteren van het huiswerk in de agenda, het plannen van het huiswerk en het leren en maken van het huiswerk. Het huiswerk wordt niet of niet goed gemaakt, wat hen straf oplevert. Net als zij deze vaardigheden onder de knie krijgen, wordt er alweer een andere vaardigheid van hen verwacht die zij niet of niet goed beheersen. De vaardigheden van de jongeren ontwikkelen zich telkens net iets later dan wanneer zij ze nodig hebben. Dit vraagt heel veel van deze jongeren. Zij moeten telkens negatieve ervaringen incasseren. Hierdoor raken de jongeren overbelast. Ze kunnen het niet meer aan. Het gedrag dat zij laten zien, is een schreeuw om hulp. Helaas wordt vaak te laat gezien dat de jongeren hulp nodig hebben en krijgen zij veel te lang niet de hulp die zij nodig hebben. Als de hulp dan wordt ingezet, is het vaak al te laat. De jongeren zijn dan al overbelast.

Het motto van 12Fly is ‘voorkomen is beter dan genezen’! De begeleiding die wordt gegeven is gericht op het voorkomen van overbelasting van jongeren door vroegtijdige en langdurige begeleiding van deze risicojongeren. Samen met ouders en school wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van de vaardigheden die de jongeren nodig hebben in het onderwijs. Door al in groep 8 te beginnen met de begeleiding, voorkomen we dat het in de eerste weken op het voortgezet onderwijs al misgaat. Door samen een langdurig begeleidingstraject aan te gaan, is er telkens als er een nieuwe vaardigheid van de jongeren wordt verwacht hulp. Dit is niet alleen hulp op het moment dat het een jongere teveel wordt, maar juist hulp om dat te voorkomen. Met al onze ervaring in het onderwijs, zijn wij erop gebrand de jongeren precies de juiste tools aan te geven, voordat zij deze nodig hebben. Hierbij ondervangen wij onzekerheden die jongeren krijgen op het moment dat zij vastlopen op bijvoorbeeld plannen.

Tip voor de ouders van jongeren die behoren tot deze risicogroep:

Volg uw ‘onderbuikgevoel’ als het niet lekker loopt met uw kind op school of u voorziet problemen met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Vraag om hulp, want voorkomen is beter dan genezen!