De kracht van 12Fly

Elk kind heeft een drang tot ontwikkelen. De ontwikkeling van de kinderen wordt beïnvloed door omgevingsfactoren zoals de relatie met ouders/verzorgers, vriendjes en school. Zowel de kenmerken van het kind zelf als de omgevingsfactoren spelen een grote rol in de ontwikkeling van de kinderen. Uit de praktijk blijkt regelmatig dat niet bij alle kinderen de omgevingsfactoren aansluiten bij de kindkenmerken. Deze kinderen ondervinden onder meer in het onderwijs veel problemen. Door deze problemen kan het kind zich niet ontwikkelen zoals andere kinderen. Zij ontwikkelen zich langzamer en soms op een manier die niet overeenkomt met wat de maatschappij als ‘normaal’ beschouwd. Dit uit zich in resultaten die lager zijn dan mag worden verwacht en/of gedrag waar zowel het kind als de omgeving last van heeft.

De visie van 12Fly is deze kinderen direct te helpen op het moment dat het nodig is. Onze ervaring is dat als ouders of school aan de bel trekken de nood al hoog is. Vaak wordt er thuis en op school al van alles geprobeerd om het kind te helpen. Als dit niet lukt dan pas komen wij in beeld. Wij streven ernaar zo snel mogelijk met de hulp die het kind nodig heeft te starten. Wachtlijsten zijn onze ergste nachtmerrie. De problemen krijgen dan de ruimte om te groeien en het kind in kwestie gaat zich steeds slechter voelen. Dit willen wij voorkomen en om die reden staat het woord wachtlijst niet in ons woordenboek!

Wanneer er een aanvraag bij ons binnenkomt, proberen we binnen een week een intakegesprek te plannen. We verzamelen die informatie die we nodig hebben via het kind zelf, de ouders en school. Als we alle informatie compleet hebben, maken we een ontwikkelplan. In dit plan staat waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen. Dit plan is inzichtelijk voor ouders en, als ouders hier toestemming voor geven, ook voor de school van het kind. We leggen onze lat hoog en proberen binnen een week dit ontwikkelplan klaar te hebben. We kunnen dan maximaal twee weken na ontvangst van de hulpvraag aan het werk met het kind.

Tijdens het intakegesprek horen we heel vaak ouders en kind zeggen:” Eindelijk iemand die naar ons luistert en ons begrijpt”. Kinderen kunnen vaak zelf heel goed beschrijven waar ze tegenaan lopen. Ze weten alleen niet waar dit door komt. Ouders worden door ons gezien als (ervarings)deskundige van hun eigen kind. Zij voelen, zien en horen hun kind dagelijks aan. Net als het kind zelf kunnen zij heel goed aangeven waar hun kind tegenaan loopt. Door goed te luisteren en door te vragen als een kind en ouders het probleem dat zij ervaren beschrijven, hebben we meestal tijdens het intakegesprek al een idee wat de onderliggende oorzaak is. Als we dan ons idee hierover bespreken met ouders en kind, is er veel herkenning. De puzzelstukjes vallen op hun plek. Hierdoor voelen kind en ouders zich gehoord en begrepen.

In de begeleiding van een kind is het essentieel dat elk puzzelstukje goed op elkaar aansluit. Voor ons is het dan ook belangrijk om niet alleen met het kind in de praktijk te werken, maar met alle partijen die het probleem van het kind ervaren. Dit betekent dat wij graag samenwerken met ouders, scholen en andere hulpinstellingen. Als zij weten waar wij in de praktijk met het kind aan werken, kunnen zij dit doortrekken in de begeleiding thuis en op school. We komen dan ook graag op de school van het kind om aan de leerkracht en IB’er uit te leggen hoe wij met het kind werken en hoe zij dit op school kunnen doortrekken. In sommige gevallen begeleiden we het kind niet alleen in de praktijk, maar ook op school. Zo werken we met elkaar aan de ontwikkeling van uw kind!