De privacy van uw kind nog beter beschermd!

Omzichtig omgaan met de gegevens van uw kind is al jaren speerpunt bij 12Fly. Heel veel op het gebied van privacy hebben wij al goed geregeld. Maar het kan altijd beter. Voor u. Voor uw kind. Daar helpt de aangescherpte regelgeving bij. 

Op 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de nieuwe privacywet. Of officieel: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De aanscherpingen jagen sommige bedrijven de stuipen op het lijf. Terwijl een groot deel van de verplichtingen ook al in de “oude” Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht waren. Om heel eerlijk te zijn, word ik niet zo heel erg zenuwachtig van de AVG. Want nogmaals: vanwege ons type werk hadden wij al heel veel geregeld.

Kort door de bocht gezegd, gaat het er vooral om dat wij sommige privacyzaken nog beter en veiliger gaan inrichtingen. En dat we met documenten kunnen aantonen dat we met 12Fly aan alle verplichtingen van de AVG voldoen. En dat kost best wel wat tijd. Daar ben ik dan ook met mijn collega’s vrij druk mee. Die deadline van 25 mei nadert snel.

Extra rechten voor u

Wat ik zelf het meest belangrijk vind, is de veiligheid van alle persoonsgegevens. Die veiligheid hebben we nog verder aangescherpt. E-mailen en berichten via WhatsApp zijn zo lek als een mandje. Daarom werken we met een cliëntensysteem waar ouders op kunnen inloggen. Dit geeft gelijk transparantie in de persoonsgegevens die wij verwerken. Hiervoor hebben wij ook een document opgesteld, zodat ouders exact weten wat wij aan gegevens bewaren, waarom, waarvoor en hoe lang we deze data bewaren. Kortom, dat zij precies weten waar ze aan toe zijn.

Ouders hebben met de AVG onder andere ook het recht om hun persoonsgegevens en die van hun kind op te vragen, te wijzigen of zelfs te verwijderen. Met ons nieuwe cliëntensysteem (waar we een verwerkingsovereenkomst van ontvangen), dat is gecertificeerd met ISO 27001/9001/14001, gaat dit vele malen eenvoudiger. Bovendien is het systeem betrouwbaarder. Behalve dat ouders hun persoonsgegevens kunnen inzien, geeft het systeem ook inzicht in de informatie rondom de intake, het behandelplan en eventueel andere aangeleverde informatie. Vanuit het systeem is het ook mogelijk dat de leerkracht/docent inzage krijgt in het behandelplan van het betrokken kind. Het spreekt voor zich: enkel en alleen met toestemming van de ouder.

Privacy van het kind

Iets waarvoor we de AVG echt niet nodig hebben, is het feit dat de privacy van de kinderen te allen tijde gewaarborgd blijft. Wat ouders en kinderen vertellen tegen hun gedragsspecialist blijft onder hen. Zeker bij ons is dat cruciaal. Het gaat over gevoelige informatie van kwetsbare kinderen.

Wat kinderen tijdens een sessie in vertrouwen hun begeleider vertellen, blijft ook enkel en alleen onder hen twee. Want het vertrouwen van een kind wil je toch niet beschamen?

En verder …

Waar we verder nog aan werken of inrichten om aan de regelgeving te voldoen is onder andere het volgende:

  • De gegevens die wij verwerken blijven bij ons; wij delen niets.
  • Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor de begeleiding, verder niets.
  • Alle persoonsgegevens verwijderen wij drie jaar na het eindigen van de begeleiding.
  • Inloggen voor medewerkers van 12Fly maken we nog veiliger via tweetrapsverificatie.

Het spreekt voor zich dat alle medewerkers van 12Fly integer en vertrouwelijk met gegevens omgaan. Zij ondertekenen daarvoor een geheimhoudingsverklaring. Informatie en gesprekken zijn alleen zichtbaar voor de behandelende gedragsspecialist en voor mijzelf vanwege de administratie.

Ik denk dat 12Fly op deze manier op de goede weg is om te voldoen aan de aangescherpte wetgeving. Uiteindelijk best een klus. Maar dat doen we graag. Enkel en alleen om de privacy van uw kind te kunnen waarborgen!

 

Jolanda Verboom, 12Fly