Deze maand is alles anders dan normaal!

Velen van ons vinden de decembermaand een gezellige maand. De maand is totaal anders dan alle andere maanden van het jaar. Eerst komt de sint met zijn gevolg en vieren we pakjesavond. Daarna komt de kerst met gezelligheid, voor sommige ook cadeautjes en daarna oud en nieuw. Sommige van ons gaan ook nog op vakantie. Klinkt inderdaad allemaal heel gezellig.

Helaas vinden kinderen met gedragsproblemen of een ontwikkelingsstoornis, en vaak hun ouders ook, de decembermaand helemaal niet zo gezellig. De maand is voor deze kinderen onvoorspelbaar, zonder duidelijke structuur. Zij hebben geen idee wat er op school en thuis van hen wordt verwacht.

De lastige periode is voor hen eigenlijk al begonnen met de aankomst van de sint en zijn gevolg in Nederland. Deze week stijgt de spanning, want 5 december breekt aan en de sint komt op school en misschien ook wel thuis of op het werk van de ouders. Hoe zal de sint aankomen op school, moet ik bij sint komen en wat zal ik voor cadeautje krijgen, zijn zomaar enkele dingen waar deze kinderen van wakker liggen. Nu zal je zeggen dat hebben toch alle kinderen? Dat klopt, maar het grote verschil is dat deze kinderen die vele prikkels niet goed kunnen verwerken.

De vele prikkels van het sinterklaasfeest zijn nog niet verwerkt of de volgende prikkelbom is er alweer. Zodra de sint de schooldeur achter zich heeft dichtgetrokken, staat de kerstboom al in de klas. De komende twee weken wordt er hard geoefend en geknutseld voor het kerstfeest. Geen dag verloopt zoals de dagen normaal verlopen.

Niet alleen op school verloopt alles anders, maar ook thuis is alles anders. Er komt een kerstboom in huis en de hele huiskamer verandert in kerstsfeer. Ouders zijn druk bezig met voorbereidingen voor het kerstfeest en de kerstvakantie. Er wordt geheimzinnig gedaan over cadeautjes en noem maar op. Deze laatste weken voor de kerstvakantie zit dus ook weer vol met prikkels die deze kinderen niet goed kunnen verwerken.

Deze maand zonder structuur en vol met verrassingen geeft bij deze groep kinderen veel spanning en onrust. De kinderen uiten dit door gedrag te laten zien waar niemand blij van wordt. Het ene kind wordt druk en soms zelfs agressief en het andere kind trekt zich helemaal terug in zichzelf. In beide gevallen vertoont het kind ongewenst gedrag. De sfeer die thuis of in de klas ontstaat is niet gezellig en ook niet nodig. Probeer met de volgende tips de maand december voorspelbaar te maken voor de kinderen:

  • Creëer thuis en op school een prikkelarme ruimte waar je kind zich even terug kan trekken.
  • Maak deze weken voorspelbaar door een duidelijke weekplanning te maken waarop per dag staat aangegeven hoe de dag gaat verlopen.
  • Spreek met school af dat je jouw kind een dagdeel of dag thuis houdt om uit te rusten wanneer je merkt dat je kind overprikkeld raakt.
  • Maak samen met je kind een lijstje met cadeautjes die je kind zou willen krijgen. Je kind weet dan nog steeds niet wat het krijgt, maar de hoeveelheid vraagtekens is te overzien.
  • Als je kind aangeeft sint en piet geen hand te willen geven of niet bij sint op schoot wil zitten, laat dit dan weten op school of bij de sint die thuis of op het werk komt.
  • Van het ene feest rollen we in het andere feest. Vooral omdat we de sint niet zien vertrekken, is dit heel verwarrend voor kinderen met gedragsproblemen of een ontwikkelingsstoornis. Neem dan ook bewust afscheid van sinterklaas. Vertel na pakjesavond dat sinterklaas nu teruggaat naar Spanje. Sluit sinterklaas echt af.
  • Laat een paar dagen ruimte voor rust tussen het afscheid van sinterklaas en het neerzetten van de kerstboom.
  • Kinderen voelen feilloos aan wanneer wij ouders gespannen zijn en reageren hier ook op. Probeer voor de verschillende feesten niet gespannen te zijn. Juist als ouders gespannen zijn gaat het mis. Reageer rustig op je kind, zodat je kind ook meer rust ervaart.
  • Spreek samen met je kind, en voor op school met de leerkracht, een vluchtweg af voor als het dreigt mis te gaan.
  • Deze laatste tip zou niet nodig moeten zijn, maar helaas komt het nog steeds voor. Houdt je kind niet weg van het sinterklaas- of kerstfeest, omdat jij of de leerkracht bang is dat je kind het feest verstoord. Juist jouw kind met zijn of haar problemen heeft recht om bij dit feest aanwezig te zijn. Weghouden is afwijzing van je kind. 

12Fly wenst alle kinderen en hun ouders een fijne en gezellige feestmaand!