Gedragsspecialist versus kindercoach?!

Regelmatig krijgen we in de praktijk te horen dat ouders via mond-op- mond reclame over ons hebben gehoord, maar ons niet kunnen vinden op het internet. Het blijkt dat veel ouders ons zoeken onder het zoekwoord ‘kindercoach’. Onder dit zoekwoord is 12Fly inderdaad niet te vinden op het internet, omdat we geen kindercoach zijn. Wij zijn gedragsspecialisten. Zoals op de website is te lezen maken wij als gedragsspecialist zeker ook gebruik van onze coaching skills, maar er is een wezenlijk verschil tussen het werken als gedragsspecialist en het werken als kindercoach.

De kindercoaching is een professioneel begeleider die de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. De kindercoach begeleidt de kinderen die aangeven bepaalde vaardigheden niet goed te beheersen. Dit kunnen zowel schoolse- als sociale vaardigheden zijn. Het kind bepaalt welke vaardigheid het wil leren, welk doel het wil bereiken. De kindercoach gaat er van uit dat de antwoorden in het kind zelf zitten. De begeleiding bestaat uit het stellen van vragen om de kinderen zelf het antwoord te laten vinden waar zij naar op zoek zijn. De begeleiding is gericht op het hier, nu en de toekomst. Een kind met weinig zelfvertrouwen ontdekt door de vragen die de kindercoach stelt tijdens een kindercoachingstraject welke kwaliteiten het bezit, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Dit gegroeide zelfvertrouwen helpt het kind de rest van zijn leven.

Ik hoor u denken:” Dat is toch mooi”? Dat is zeker mooi, maar wat als er een veel groter probleem schuilgaat achter het hebben van weinig zelfvertrouwen? Dan is het hebben van weinig zelfvertrouwen een symptoom en niet de oorzaak. Als er niet aan de oorzaak wordt gewerkt dan blijft het kind problemen ondervinden in de toekomst. Als gedragsspecialist gaan wij op zoek naar de oorzaak van het symptoom. Wij zien het symptoom als een schreeuw om hulp bij een dieper liggend probleem. Een probleem waar het kind zelf niet aan denkt en vaak zelfs niet eens vanaf weet.

Een gedragsspecialist is getraind in het vinden van de ‘handleiding’ die bij het kind hoort. Een gedragsspecialist is een leerkracht die zodanig is geschoold dat hij of zij de leerkrachten kan begeleiden in het omgaan met kinderen met specifieke gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen. Ons werk als gedragsspecialist is erop gericht de oorzaak van het gedragsprobleem op school of thuis op te sporen. We starten een traject met het duidelijk krijgen van de hulpvraag. Als de hulpvraag duidelijk is, nemen we met ouders en kind een aantal vragenlijsten door. Het is voor ons belangrijk ook informatie van de leerkracht te krijgen over het kind, want het gedrag van een kind wordt niet alleen bepaald door het kind zelf. De hele omgeving van het kind kan hier een rol in spelen. Op het moment dat we alle informatie hebben, begint ons onderzoek naar de oorzaak van het zichtbare probleem. De oorzaak van weinig zelfvertrouwen kan liggen in het kind zelf door een leerprobleem of door problemen met de sociaal emotionele vaardigheden. De oorzaak kan ook aan de omgeving liggen. Misschien sluit de structuur thuis of op school niet aan bij het kind, waardoor het kind onzeker wordt of voelt het kind zich niet begrepen door ouders of leerkracht. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek maken we een ontwikkelplan, de ‘handleiding’. In dit plan staat een concrete aanpak voor onze begeleiding aan het kind, maar ook voor thuis en op school. Met elkaar werken we aan het oplossen van de oorzaak van het probleem. Het doel van de begeleiding is altijd het vergroten van het welbevinden van het kind, oftewel dat het kind lekker in zijn vel komt te zitten!