Elk kind, elke jongere verdient een goede toekomst!

Steeds meer kinderen van buiten de regio bezoeken de praktijk. De website en blog worden door steeds meer ouders buiten de regio bezocht en gelezen. Voor velen binnen de regio is 12Fly inmiddels een begrip. Buiten de regio is dat een ander verhaal. Veel ouders die contact met mij opnemen, weten niet goed wie wij zijn en waar we voor staan. Speciaal voor iedereen die het nog niet weet, wordt in deze blog beschreven wie wij zijn, wat we doen en waar we voor staan.

Mijn naam is Jolanda Verboom. Inmiddels woon ik ruim 29 jaar in Alblasserdam. Ik heb twee kinderen. Beide kinderen hebben, zoals we dat met een mooi woord noemen, een ontwikkelingsstoornis. De oudste is dyslectisch, de jongste heeft een aan autisme verwante stoornis. De problemen die mijn beide kinderen in het onderwijs ondervonden, hebben mij er toe gezet als leerkracht in het basisonderwijs te gaan werken. Ik kon daar, door de ervaringen van mijn kinderen, iets betekenen voor andere kinderen die op school problemen hadden. Terwijl ik op de basisschool voor de klas stond, doorliepen mijn kinderen het voortgezet onderwijs. Ik merkte dat de problemen voor mijn kinderen, en daardoor ook voor mij als ouder, op het voortgezet onderwijs alleen maar groter werden. Dit heeft ertoe geleid dat ik de opleiding voor gedragsspecialist ben gaan volgen. Na het afronden van de opleiding ben ik in januari 2011 mijn praktijk 12Fly in Alblasserdam gestart. Inmiddels is de praktijk zo gegroeid, dat ik het niet meer alleen aankan. Dit heeft ertoe geleid dat sinds februari 2017 de praktijk een gedragsspecialist rijker is. Lucie Louter is voor velen een bekende in Alblasserdam. Zij heeft jaren als leerkracht in het basisonderwijs in Alblasserdam gewerkt. Vanaf dit schooljaar blijft het niet alleen bij de praktijkruimte in Alblasserdam. Sinds deze week heeft 12Fly er een nieuwe locatie bij. Eén dag in de week hebben wij een ruimte in een school te Rotterdam Hillegersberg tot onze beschikking om kinderen te begeleiden.

Ik heb voor de naam 12Fly, uitgesproken als want to Fly, gekozen, omdat elk kind en elke jongere wil vliegen. Vanaf het moment dat kinderen worden geboren, gaan ze de wereld en zichzelf ontdekken. Alle kinderen zijn nieuwsgierig en willen leren. Ze willen leren en werken aan hun toekomst, zodat ze een plekje vinden in de maatschappij die bij hen past. Jammer genoeg lukt dat niet alle kinderen en jongeren zonder hulp. Door de ervaringen van en met mijn kinderen, mijn jaren voor de klas en de opleiding gedragsspecialist kan ik die kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten de hulp geven die zij nodig hebben om wel te vliegen!

Kinderen en jongeren vertellen meestal niet dat ze problemen hebben. Dit komt omdat ze geen idee hebben welke problemen ze precies hebben. Het gedrag van de kinderen en jongeren laat zien dat er problemen zijn. Ze kunnen opstandig of agressief gedrag laten zien, maar juist ook teruggetrokken, in zichzelf gekeerd gedrag. Dit gedrag veroorzaakt problemen op school en vaak ook thuis. Door de jaren heen worden de problemen van de jongere steeds groter. De resultaten op school worden steeds slechter en het storende gedrag steeds erger. Als gedragsspecialist gaan wij op zoek naar de problemen achter het gedrag van het kind of de jongere. Mogelijke problemen kunnen zijn: weinig zelfvertrouwen, faalangst, motivatie, gepest worden, niet weten hoe je vriendjes maakt en zo kan ik nog wel even doorgaan. Deze problemen kunnen o.a. ontstaan doordat de kinderen moeite hebben met leren, een ontwikkelingsstoornis hebben of door ziekte van kind of ouder. Deze oorzaken kunnen wij niet wegnemen, maar we kunnen de kinderen en jongeren wel leren hoe hiermee om te gaan.

Wanneer kinderen of jongeren probleemgedrag laten zien, kunnen ouders contact met 12Fly opnemen. Wij onderzoeken dan eerst welk probleem er achter het gedrag van het kind of de jongere zit. Zodra wij dat weten, maken we een plan om het kind of de jongere op de juiste wijze te begeleiden. Bij het ene kind is het plan specifiek op dit kind toegespitst, maar het andere kind kan met bijvoorbeeld een faalangsttraining worden geholpen. Naast de faalangsttraining biedt 12Fly ook trainingen aan om bijvoorbeeld het zelfvertrouwen te vergroten en leren omgaan met gevoelens. Nieuw is het verwerken van trauma’s door middel van de Cref-Methode.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen een grotere kans hebben om het voortgezet onderwijs en mbo niet af te maken. Door het opstapelen van problemen, haken deze jongeren af en krijgen niet de toekomst die ze verdienen. 12Fly maakt zich sterk om samen met deze kinderen, jongeren, hun ouders en scholen te werken aan een goede toekomst. Uitval in het onderwijs kan door een juiste aanpak worden voorkomen. Tijdens de opleiding tot gedragsspecialist heb ik een plan geschreven om uitval te voorkomen. De gemeente Alblasserdam is drie jaar geleden gestart met een traject voor deze risicogroep. Trots kan ik vertellen dat vanaf dit schooljaar ook in de gemeente Molenwaard een pilot is gestart om schooluitval onder de risicogroep te voorkomen. Uitval kan worden voorkomen door kinderen en hun ouders goed te begeleiden in het vinden van een school voor voortgezet onderwijs die past bij het kind. Naast deze begeleiding is het ook belangrijk dat het kind en de ouders vanaf groep 8 tot het halen van het voortgezet onderwijs- en het mbo-diploma goed worden begeleid in de problemen die zij ervaren. De problemen stapelen zich dan niet meer op. De kinderen krijgen succeservaringen, waardoor zij wel naar school willen en aan hun toekomst werken. Elk kind, elke jongere verdient tenslotte een goede toekomst. Daar zetten wij ons graag voor in!