Het heeft toch allemaal geen zin!?

Veel kinderen en jongeren hebben last van faalangst. De oorzaken hiervan kunnen heel divers zijn. De gevolgen zijn vrijwel bij alle kinderen en jongeren hetzelfde. Zij hebben angst voor het maken van toetsen, het houden van spreekbeurten of het contact maken met anderen. De angst is zo groot dat zij zich letterlijk ziek kunnen voelen. Hoofdpijn, buikpijn en misselijkheid zijn symptomen die er allemaal bij horen. Al hebben ze nog zo goed geleerd voor een toets of spreekbeurt, op het moment dat zij moeten presteren, weten zij niets meer. Naderhand, als de stress weg is, weten zij alles weer. Dit alles geeft de jongeren een vreselijk gevoel over zichzelf en over de prestatie die zij moeten leveren. Een gevoel dat zij niet meer willen voelen, maar wat bij elke moment waarop zij moeten presteren erger wordt.

De resultaten van de kinderen en jongeren met faalangst gaan omlaag. Soms zo erg dat zij een schooljaar over moeten doen of op een lager schoolniveau terecht komen. Jullie zullen begrijpen dat dit er weer voor zorgt dat de faalangst erger wordt. Het is een negatieve spiraal waar zij inzitten en waar zij niet zelf uit kunnen komen. Meer en beter leren helpt niets. Zij raken zo gefrustreerd dat zij boze buien krijgen thuis of helemaal niets meer doen aan hun huiswerk. Het heeft toch allemaal geen zin! En juist deze negatieve gedachte is de oorzaak van alle ellende.

Faalangst wordt veroorzaakt door negatieve ervaringen. Een slecht cijfer voor een toets, uitgelachen worden tijdens een spreekbeurt of gepest worden door je klasgenoten. Na de eerste negatieve ervaring denken ze bij het volgende presteermoment:” Als ik maar niet weer een slecht cijfer haal, uitgelachen wordt, gepest wordt”. Door deze negatieve gedachten kunnen ze niet meer nadenken tijdens de prestatie. Weer een slechte ervaring is het gevolg. De gedachten worden steeds negatiever en de slechte prestaties gaan elkaar steeds vaker opvolgen. Het is belangrijk deze negatieve gedachten om te gaan zetten in positieve gedachten, zodat de kinderen en jongeren positieve ervaringen op gaan doen.

Het klinkt gemakkelijk, maar dat is het zeer zeker niet! Iets wat zich in de loop van een aantal jaren heeft opgebouwd, laat zich niet zo gemakkelijk afbreken. Kinderen en jongeren die een faalangsttraining volgen, moeten heel lang en hard werken om van hun negatieve gedachten, en dus van hun faalangst, af te komen!