Jippie, ik ga veel leren?!

Afgelopen zaterdag is onze bonus kleindochter vier jaar geworden. Vandaag mag ze starten in groep 1 van de basisschool. De afgelopen weken heeft ze al een paar keer mee mogen draaien in groep 1. Vandaag is ze super trots en blij dat ze nu eindelijk echt naar school mag. De reis van haar school carrière is begonnen!
Lieve Loïs, wij wensen je heel veel speel- en leerplezier op de basisschool!

Vrijwel alle kinderen kijken uit naar het moment dat ze naar de basisschool mogen. Vanaf het moment dat ze worden geboren tot ze naar school gaan, leren ze heel veel. Van hulpeloze baby zijn ze gegroeid tot kinderen die zelf lopen, eten, naar de wc gaan en noem maar op. Dit laat zien dat kinderen willen leren, willen ontwikkelen. Vol goede moed en vol verwachtingen gaan ze naar de basisschool. Daar willen ze nog meer leren. Maar wat gebeurt er met de kinderen als ze merken dat zij minder goed leren dan de andere kinderen? Of het tegenovergestelde; wat gebeurt er met de kinderen als ze merken dat het allemaal te gemakkelijk is?

Bij ons in de praktijk komen dagelijks kinderen en jongeren over de vloer die op de één of andere manier problemen ondervinden in hun school carrière. Sommige van hen ondervinden problemen met het leren, anderen ondervinden problemen met de ontwikkeling van sociale vaardigheden waardoor ze niet tot leren komen. Dan zijn er ook kinderen die doordat het leren lastig is juist problemen krijgen met de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Helaas zijn er ook kinderen en jongeren die traumatische ervaringen hebben opgedaan, waardoor zowel het leren als de ontwikkeling van sociale vaardigheden een probleem wordt.

Gelukkig voor al deze kinderen en jongeren biedt 12Fly een scala aan hulp aan. We bieden trajecten op maat, trainingen, coaching en traumaverwerking.
Het is heel belangrijk dat wij weten welke begeleiding past bij de problematieken van het kind of de jongere die bij ons wordt aangemeld door de ouders. We starten dan ook altijd met het door ouders laten invullen van een intake-vragenlijst in ons cliëntsysteem. Daarna volgt een intakegesprek met ouders en kind, waarbij we de antwoorden als leidraad nemen voor de extra vragen die we hebben. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst en het daaropvolgend gesprek onderzoeken we de oorzaak van de problemen en weten we welke begeleiding nodig is. We starten dan zo snel mogelijk met de begeleiding, want wachtlijsten daar doen wij niet aan!

Elke aanmelding begint met een eerste mail of eerste telefoongesprek. Wij merken, en horen ook van ouders terug, dat dit als een prettige kennismaking wordt ervaren. Wij hebben dit jaar nog veel meer te vertellen dan in deze blog, maar hopen dat deze eerste blog voor jullie als een prettige kennismaking voelt. Willen jullie al meer weten over de hulp die wij jullie kind kunnen bieden, stuur dan een eerste mail naar jolandaverboom@12fly.nu of start het eerste telefoongesprek door te bellen naar 06-20631175. Natuurlijk kunnen jullie ook een kijkje nemen op onze website waar veel informatie te vinden is www.12Fly.nu