Jongeren met een burn-out?!

Afgelopen week las ik een artikel op ggz nieuws waar ik van schrok. Zij schreven in september dat er voor ruim driekwart van de Nederlandse jongeren een burn-out dreigt. Ik weet dat er kinderen en jongeren met een burn-out thuis zitten, maar ik schrok toen ik las dat er voor zoveel jongeren een burn-out dreigt.

We leven vandaag de dag in een prestatiemaatschappij. Dit geldt niet alleen voor werkende volwassenen, maar ook voor kinderen en jongeren. Al voor kinderen naar de basisschool gaan, wordt er veel van hen verwacht. Als de kinderen eenmaal op school zitten, wordt dat alleen maar meer. Op veel scholen worden de kinderen vanaf de kleuterklassen al getoetst om de prestaties bij te houden. Veel kinderen op de basisschool ervaren stress voor en tijdens het maken van bijvoorbeeld de Cito toetsen. In groep 8 is de druk voor de Cito eindtoets enorm hoog. Scholen en ouders willen dat de kinderen zo hoog mogelijk scoren. De kinderen voelen deze druk. Zij willen voldoen aan de verwachtingen van school en ouders en leggen daardoor hun lat erg hoog. Na de basisschool wordt de stress nog groter.

Naast het presteren op school wordt er van de kinderen en jongeren ook verwacht dat zij presteren in hun sport, muziek of bij andere activiteiten. De sport en andere activiteiten zijn inmiddels geen ontspanning meer. De sportclubs, muziekverenigingen en andere verenigingen verwachten van de kinderen en jongeren dat zij alle trainingen bijwonen. Ook als dit helemaal niet uitkomt met hun huiswerk. Van veel jongeren wordt ook nog verwacht dat zij naast hun school en andere activiteiten een baantje hebben. Bij jongeren die de leeftijd hebben dat ze uit mogen gaan, gaat ook de groepsdruk meespelen. Naast alle prestaties die zij in een week moeten leveren, wordt er ook nog van hen verwacht dat zij in het weekend op stap gaan met hun vrienden. De verschillende social media zorgt ervoor dat jongeren niets meer hoeven te missen. Zij willen ook niets missen en dus zorgen de jongeren dat zij overal bij zijn. Door al dat presteren, is er een groot aantal jongeren die geen tijd meer heeft om lekker te ontspannen, niets te doen.

Er zijn een paar groepen kinderen en jongeren die risico lopen om een burn-out te krijgen. Gebleken is dat gedreven kinderen en jongeren die moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, verantwoordelijkheidsgevoel hebben en perfectionistisch zijn, risico lopen om een burn-out te krijgen. Ook kinderen en jongeren die niet zo zeker zijn van zichzelf en bang zijn om fouten te maken, lopen een groter risico op een burn-out. Kinderen en jongeren die te maken krijgen met pesten of andere traumatische ervaringen behoren ook tot de groep die meer risico lopen.

De signalen die wijzen op een burn-out zijn lastig te herkennen door ouders. Meestal wordt de oorzaak in iets lichamelijks gezocht. Dit komt doordat het kind last heeft van vage klachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, slecht slapen of slecht eten. De prestaties van de kinderen en jongeren gaan achteruit. Zij hebben geen zin meer om naar school te gaan. Vaak zijn ze zo vermoeid dat zij ook niet meer naar school gaan. De kinderen en jongeren kunnen snel prikkelbaar en agressief worden en angsten ontwikkelen. Er zijn ouders die door de burn-out klachten hun eigen kind niet meer terug kennen.

Als ouders zijn wij verantwoordelijk voor het welbevinden van onze kinderen. Het is dan ook onze taak om er alles aan te doen om te voorkomen dat onze kinderen een burn-out krijgen. Met de volgende tips maken we het leven van onze kinderen een stuk rustiger.

  • Zorg dat je kind voldoende rust heeft.
  • Houd goed in de gaten dat je kind niet aan teveel activiteiten deelneemt.
  • Zorg dat je kind voldoende slaap krijgt, gezond eet en beweegt.
  • Zet je kind niet onder druk om steeds meer en beter te presteren op school, sport en andere activiteiten.
  • Zorg dat je kind zelfvertrouwen ontwikkeld.
  • Leer je kind ‘nee’ te durven zeggen.
  • Leer zelf ‘nee’ tegen je kind te zeggen, zodat je voorkomt dat je kind overbelast raakt.