Jullie zijn waardevol!

Voor de kinderen in groep 8 komt de aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs nu wel heel dichtbij. Er wordt door kinderen, en soms ook door ouders, nog weleens neergekeken op kinderen die na de basisschool naar vmbo-basis of -kader niveau gaan. In mijn tijd als leerkracht van groep 8 merkte ik dat ook in mijn groep weleens. Ik legde de kinderen dan met een tekening op het bord uit hoe het voorgezet onderwijs en het mbo in elkaar zit en hoe de route naar een bepaalde baan loopt. De kinderen konden dan zien dat een leerling die op het voortgezet onderwijs start op vmbo-basis of -kader zich op kan werken tot een mbo 4-opleiding of zelfs tot een hbo-opleiding. Leerlingen die starten op vmbo-basis of -kader hebben wel een langere weg te gaan om op dat niveau te eindigen, maar dat vinden zij meestal geen probleem. Zij hebben een toekomstbeeld voor zichzelf gemaakt waar zij dan graag hard en lang voor willen werken.

In de praktijk komen basisschoolkinderen die hulp nodig hebben bij het leren en met de sociale vaardigheden. Onder de kinderen die hier komen, zitten ook veel kinderen die na de basisschool naar vmbo-basis of -kader gaan. Sommigen van hen gaan vmbo-basis doen met leerwegondersteuning (LWOO). Deze kinderen vinden zichzelf vaak niet goed genoeg, omdat zij ‘maar’ naar LWOO gaan. Ook voor hen teken ik hoe het voortgezet onderwijs en de vervolgopleidingen in elkaar zitten en ik vertel hen dat ze door hard werken hun droom echt wel waar kunnen maken. Ik zie de kinderen dan gaan glimmen, want meestal zijn zij zo teleurgesteld in zichzelf dat zij denken niet te kunnen bereiken wat ze zouden willen bereiken. Na de uitleg hebben zij weer hoop op de door hen gedroomde baan of niveau. Als zij op het voortgezet onderwijs op hun eigen niveau gaan werken, halen ze cijfers die veel mooier zijn dan de cijfers die zij op de basisschool haalden. Deze mooiere cijfers zorgt ervoor dat zij er meer vertrouwen in krijgen dat zij inderdaad door kunnen gaan leren voor de baan die ze graag willen of, als ze nog niet weten welke baan ze willen, voor het niveau dat ze graag willen halen. Het is prachtig om te zien dat de kinderen het eerste jaar op het voortgezet onderwijs afsluiten met een mooie cijferlijst en dat ze trots zijn op zichzelf.

De kinderen die in onze praktijk een traject van twee jaar lopen, zien we niet meer als zij naar de tweede klas gaan van het voortgezet onderwijs. We weten dan niet hoe het verder gaat met de kinderen. Gelukkig zijn er kinderen en ouders die af en toe iets laten horen. Zo ook deze kerstvakantie. In de eerste week kreeg ik een bericht van een jongere die het tweejarige traject vanaf groep 8 hier in de praktijk heeft doorlopen. De vraag was of ik de sollicitatiebrief voor de stage die door de jongere was geschreven misschien wilde nalezen en verbeterpunten door wilde geven. Dat doe ik natuurlijk graag. Deze jongere was na de basisschool naar vmbo-basis met LWOO gegaan. Het leren was lastig en het zelfvertrouwen was niet zo groot. Deze jongere is zo gegroeid dat er dit schooljaar examen wordt gedaan op vmbo-kader niveau. Na de zomervakantie start de jongere met een opleiding op mbo-4 niveau. O ja, de sollicitatiebrief zat taalkundig zo goed in elkaar dat ik niet veel aan te merken had. Hoe geweldig is dit!

In de tweede week stond een jongere aan mijn deur die eens wilde kijken hoe het met mij ging. De jongere heeft in de praktijk ook het tweejarig traject vanaf groep 8 hier doorlopen en zit nu in het derde leerjaar. Ook bij deze jongere was het leren lastig en het zelfvertrouwen niet zo groot. Wat mij vooral opviel nu was dat de jongere zelf bij mij aanbelde, aan één stuk door kletste over school en vragen aan mij stelde. Zo kende ik deze jongere niet. Ik bedacht hoe deze jongere was gegroeid op sociaal gebied. Al snel bleek dat de jongere niet alleen op sociaal gebeide was gegroeid, maar ook op cognitief gebied. De jongere is na groep 8 naar vmbo-basis met LWOO gegaan en doorgegroeid naar vmbo-kader niveau. En volgens eigen zeggen, is het niveau nog steeds erg gemakkelijk.

Op de valreep voor het plaatsen van deze blog sprak ik nog een derde jongere. Deze jongere is gestart op vmbo-basis met LWOO. Dit jaar wordt er examen gedaan op vmbo-basis. Gezien de cijfers gaat dat diploma er wel komen. Deze jongere heeft de toekomst al uitgestippeld. Volgend schooljaar starten met een mbo-opleiding in de techniek en dan door naar werk. De jongere is helemaal blij met de mbo-opleiding naar keuze en ziet een baan in de gekozen sector helemaal zitten. Quote: “Dan ben ik eindelijk van school en kan ik gaan doen wat ik echt leuk vind!”

Dit zijn drie voorbeelden die mij zo vrolijk en blij maken. Ik hoop dat deze drie jongeren voorbeelden kunnen zijn voor kinderen die nu in groep 8 zitten en vinden dat zij niets waard zijn, omdat zij ‘maar’ naar vmbo-basis met LWOO gaan na de zomervakantie. Jullie zijn waardevol!