Kijken naar de toekomst!?

Voor 12Fly was 2019 een mooi jaar waarin we enorm zijn gegroeid. Ondanks deze groei waren wij ons er wel van bewust dat we vooruit moesten kijken. Door onderzoek wordt steeds meer bekend over oorzaken van leer- en gedragsproblemen. Met elkaar hebben we nagedacht over vanaf welke leeftijd en welke hulp we kunnen bieden om problemen bij kinderen te voorkomen. Preventie blijft voor ons heel belangrijk. Met elkaar hebben we bedacht hoe eerder we met kinderen aan het werk kunnen, hoe groter de kans is dat grote problemen worden voorkomen. In 2019 hebben we workshops en cursussen gevolgd om vroegtijdige hulp te kunnen bieden aan kinderen en hun omgeving. Het jaar 2020 stappen wij dan ook in met een  nieuw aanbod dat is gericht op preventie vanaf jonge leeftijd.

Mijn oudste zoon is bijna 34 jaar geleden geboren. De zwangerschap verliep goed tot het moment dat ik zeveneneenhalve maand zwanger was en mijn vader plotseling overleed. De laatste anderhalve maand van de zwangerschap verliep in groot verdriet, maar ook in angst. Wat betekende mijn verdriet voor mijn kind. Ik heb dit meerdere keren aan verloskundige en huisarts gevraagd. Het antwoord dat ik telkens kreeg, was dat ik me nergens zorgen over hoefde te maken. Mijn kindje zou hier niets aan overhouden. Ik was daar niet zo zeker van. Roken en drinken werd ook in die tijd al afgeraden, omdat dit gevolgen kon hebben voor het ongeboren kind. Dan kon de emotie van een moeder toch ook invloed hebben op de baby? 

Mijn zoon liet al op jonge leeftijd tekenen zien van verlatingsangst. Eerst werd gezegd dat dit eenkennigheid was en hoorde bij de leeftijd. Later toen hij naar school ging, werd er sussend gezegd dat het wel over zou gaan. Hij was nu eenmaal erg gehecht aan zijn moeder. In mijn hoofd bleef het echter spoken dat dit te maken had met mijn emoties rondom het overlijden van mijn vader. Nog steeds werd mij verteld dat dit echt niet kon en nog steeds was ik daar niet zo zeker van. 

Door de jaren heen ben ik steeds meer overtuigd geraakt dat alles wat een moeder meemaakt tijdens de zwangerschap van haar kind, het kind dit zeker meekrijgt. In de visie op ontwikkeling die ik tijdens mijn opleiding tot gedragsspecialist heb geschreven, staat dan ook het volgende: Kinderen worden geboren met een aantal eigen kenmerken en mogelijkheden zoals: geslacht, temperament, intelligentie, lichamelijke- en psychische kwaliteiten en beperkingen, opgedane ervaringen in de baarmoeder en tijdens de bevalling.

Nu, jaren later, horen we steeds vaker dat de eerste 1000 dagen van een baby heel belangrijk zijn. Deze 1000 dagen worden berekend vanaf conceptie. Tijdens de zwangerschap, bevalling en eerste levensjaren kan heel veel gebeuren wat van invloed is op het leren en het gedrag van kinderen. Hoe eerder we hulp kunnen bieden, hoe groter de kans dat problemen bij kinderen worden voorkomen. Ik was dus zo gek nog niet!

We weten nu dat de oorzaak van  een probleem dus veel eerder kan ontstaan dan wij vaak beseffen. Daarbij rijst dan ook de vraag wie er hulp nodig heeft als een kind ongewenst gedrag laat zien of als de ontwikkeling van het kind niet verloopt zoals het zou moeten verlopen. Om die reden wordt tijdens een intakegesprek bij 12Fly dieper ingegaan op de zwangerschap, bevalling en de periode na de geboorte van het kind. Daarnaast wordt ook het welbevinden van de ouders besproken. Als de oorzaak van het probleem duidelijk is, kan er hulp op maat geboden worden aan het jonge kind en de ouders. Door vroegtijdige hulp aan ouders en kind kan erger voorkomen worden!

Wilt u meer weten over de hulp die 12Fly kan bieden, kijk dan verder op onze website of neem contact op via jolandaverboom@12fly.nu of (06)20631175.