Leren door sociaal-emotionele ontwikkeling!?

 

Corona-moe. We zijn het allemaal. Eigenlijk willen we het hele woord niet eens meer horen! Iedereen wordt geraakt door het virus. Een onzichtbare vijand die ons behoorlijk dwarszit en ons beperkt in onze dagelijkse gang van zaken. Dit geldt voor zowel volwassenen als jongvolwassen, jongeren en kinderen. Niemand uitgezonderd. De mensen mopperen op het virus, hebben kritiek op het Covid- en het vaccinatiebeleid van de regering, maar misschien mopperen we nog wel het meest op elkaar. Kritisch op elkaar als volwassen met hoe eenieder met de situatie omgaat, maar ook op onze jeugd.

Onze jeugd die niets te klagen heeft, toch? Minder op school, staat gelijk aan extra vakantie, toch? Dat de jeugd terecht klaagt dat zij hun vrienden missen, wordt voor het gemak vaak onder het tapijt geschoven. ‘Als je de oorlog hebt meegemaakt, dan heb je pas afgezien!’ Maar is de jeugd daadwerkelijk verschrikkelijk onrealistisch aan het zeuren? Het antwoord daarop is een volmondig ‘nee’!

De mens is een sociaal wezen. We leven met en leren van elkaar. Mensen hebben elkaar nodig! Kinderen, jongeren en ook jongvolwassenen hebben sociale contacten nodig om op te groeien tot evenwichtige mensen. Door interacties met hun ouders, familie, vrienden, docenten en kennissen leren zij zichzelf en de wereld kennen. Hoe ze met de ander omgaan en wat het gevolg is van hun acties. Zij leren op hun eigen oordeel te vertrouwen en verantwoorde keuzes te maken. Dit noemen wij sociaal emotioneel leren, ook wel SEL genoemd. Sociaal emotioneel leren is een basisbehoefte. Met SEL leert een kind zichzelf en de ander kennen, relaties aan te gaan en keuzes te maken. Daarvoor is een veilige omgeving nodig. Een kind dat evenwichtig opgroeit in een veilige omgeving, komt tot leren!

Wat voor volwassenen geldt, geldt ook voor de jeugd: Ze hebben geen grip op wat er nu allemaal om hen heen gebeurt. De veiligheid en structuur van het gewone leven ligt volledig overhoop. Alles wat normaal was, is nu abnormaal. De gevolgen zijn voor veel kinderen behoorlijk ingrijpend. Uit onderzoek onder leerlingen blijkt dat kinderen last hebben van verschillende klachten. Genoemd worden: slecht slapen, niet tot leren kunnen komen, piekeren, boosheid, verdriet, depressieve gevoelens en zelfs angsten. Als je al deze klachten bekijkt, kunnen we stellen dat veel kinderen zich absoluut niet veilig voelen. Een basisbehoefte!! Zij missen hun sociale contacten… ook een basisbehoefte! Het is niet gek om te concluderen dat de sociaal emotionele ontwikkeling geminimaliseerd of zelfs stil staat in deze nare tijd.

Natuurlijk zijn er ook kinderen die het helemaal geen probleem vinden om thuis te zitten. Zij kunnen zich thuis veel beter concentreren. Of de kinderen die juist moeite hebben zich staande te houden in een groep. Deze kinderen vinden het juist heerlijk om lekker thuis te kunnen zijn. Maar deze kinderen moeten ook weer naar school. Ook zij hebben in deze maanden van lockdown geen gelegenheid gehad om verder te leren op sociaal emotioneel gebied. Het is reëel om te verwachten dat deze groep kinderen juist problemen krijgt als ze weer naar school gaan en zich niet goed kunnen handhaven in een klas. Vanaf de voorjaarsvakantie mogen de kinderen van het voortgezet onderwijs (beperkt) weer naar school. Welnu, probleem opgelost? Kinderen naar school, dus…… dat sociaal emotioneel leren komt gewoon weer op gang. Helaas, was het maar zo eenvoudig. Veel kinderen starten met een achterstand op hun sociaal emotionele ontwikkeling door hun gebrek aan contacten in het afgelopen jaar. Leerlingen zullen opnieuw hun plekje moeten zoeken in de klas. Groepsprocessen gaan opnieuw van start. Het wordt een behoorlijke klus om de kinderen weer op de rit te krijgen!

Het team van 12Fly denkt al een tijd na over de gevolgen van de lockdown voor de kinderen en jongeren. In gesprekken met hen zien we veel van bovenstaande problemen terug. Hierop hebben wij een training ontwikkeld waarin we gericht gaan werken aan deze problemen en helpen wij hen op weg in de volgende stap van hun ontwikkeling. Daarnaast krijgen zij weer ruimte in hun hoofd om tot leren te komen. De eventuele ‘leerachterstanden’ die zij hebben opgelopen, kunnen dan worden weggewerkt.

De opzet is om deze training ‘ Weer grip op jezelf’ met kleine groepjes kinderen te doen. Door met elkaar te praten en samen te werken, verwerken zij problemen en krijgen zij handvatten om weer grip op hun leven te krijgen. Op deze manier leren zij weer te vertrouwen op zichzelf, de ander en weer open te staan voor nieuwe indrukken.

Er is een inhaalslag te maken na Corona. Laten we er maar zo snel mogelijk aan beginnen!

Wil je meerweten over de training ‘Weer grip op jezelf’, neem dan contact op met Jolanda via de mail jolandaverboom@12fly.nu  of telefonisch (06) 20 63 11 75