Lucie Louter

 

Beeldcoach; Begeleid leerkrachten in het basisonderwijs

Ik ben Lucie Louter. Ik ben getrouwd, heb drie volwassen kinderen en een prachtig kleinkind. Ik werk al meer dan dertig jaar in het onderwijs. Ooit ben ik begonnen als kleuterjuf, maar de langste periode ben ik werkzaam geweest in de bovenbouw. Uitdagende groepen en bijzonder gedrag hebben mij altijd geboeid. Toen er een paar jaar geleden op mijn school het aanbod kwam om een opleiding tot gedragsspecialist te gaan volgen (Master SEN) heb ik mij daar dan ook voor aangemeld. In oktober 2016 heb ik mijn diploma Gedragsspecialist in ontvangst mogen nemen.

Na deze opleiding ben ik de opleiding tot beeldcoach gaan volgen. Van deze opleiding heb ik juni 2019 mijn diploma in ontvangst mogen nemen.

De studies hebben mijn horizon verbreed en tijdens beide studies kwam steeds meer de gedachte bij mij op om de opgedane kennis ook op andere plaatsen in praktijk te brengen. De kans om bij 12Fly te gaan werken kwam dan ook op het juiste moment.

Beeldcoaching is een praktische coachingsmethodiek. Leerkrachten die een hulpvraag hebben worden in hun eigen praktijk gecoacht. Voorheen stond beeldcoaching bekend onder de naam School Video Interactie Begeleiding (SVIB).

Als (startende) leerkracht heb je soms behoefte aan bevestiging op een bepaald gebied. In dit coachtraject leer je kijken naar je sterke kanten om van daaruit te gaan ontdekken hoe je die kunt inzetten en uitbreiden in je onderwijspraktijk. Zo ben je al lerende bezig om je verder te professionaliseren.

De beeldcoach analyseert en bespreekt samen met de leerkracht korte beeldfragmenten die gemaakt zijn in de groep. In alle rust worden de beelden bekeken. Daarbij wordt gekeken vanuit het perspectief van de leerkracht zelf, maar ook vanuit het perspectief van de leerlingen. Leidraad daarbij is steeds de hulpvraag van de leerkracht. De beelden laten veel zien:

  • De interactie tussen de leerkracht en de leerling(en)
  • De interactie tussen leerlingen onderling
  • Het klassenmanagement en de gebruikte didactiek

Als op deze onderdelen winst te behalen is dan werkt dat uit in alle facetten van het onderwijs in de groep.