Marjolein Koole

 

Per 1 september gaat Marjolein ons verlaten. Zij gaat samen met haar partner in Noord-Brabant wonen. De woon-, werkafstand is helaas te groot om haar werk bij ons voort te zetten. Wij wensen Marjolein heel veel geluk en plezier in Noord-Brabant.

Gedragsspecialist, traumaverwerking; Begeleid kinderen op onze locatie Alblasserdam

Ik ben Marjolein Koole, moeder van inmiddels twee volwassen zonen en een dochter. Ik werk al meer dan 20 jaar in het onderwijs. Van origine ben ik kleuterjuf, maar ik heb in alle groepen lesgegeven, waarvan de laatste jaren in de bovenbouw.

Gedrag heeft altijd mijn interesse gehad. Ik ben iemand die observeert en wil weten waarom iemand zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Ik heb een zwak voor kinderen die ‘anders’ zijn. Vooral kinderen met gedragsproblemen hebben mijn aandacht. Ik wil oorzaken weten en mijn handelen daarop aanpassen. Om dit goed te kunnen toepassen, heb ik een post-HBO-opleiding gedragsspecialist gevolgd. Deze opleiding was heel praktisch van aard en gaf mij handvatten om kinderen met gedragsproblemen beter te kunnen begeleiden, maar ik merkte dat ik méér wilde leren over gedragsproblematiek en de begeleiding ervan.

Ik kreeg in 2015 de gelegenheid om de Master Educational Needs (gedragsspecialist) te volgen via mijn werk.  In oktober 2017 heb ik deze afgerond met mijn diploma Gedragsspecialist.  De opleiding heeft mijn blikveld en visie nog verder verruimd. Ik merkte dat niet alleen mijn opgedane kennis in de groep wilde toepassen. Ik wilde mij onder andere richten op het individueel begeleiden van de kinderen. Op school is daar echter nauwelijks tijd en ruimte voor.

Ik ken Jolanda al vele jaren. Wij hebben samen gewerkt in het onderwijs, samen gestudeerd en haar bureau begeleidt ook leerlingen van mijn school die individuele aandacht nodig hebben. De kracht van 12Fly is dat de gedragsspecialisten ook werkzaam zijn (geweest) in het onderwijs en daardoor begrijpen waar leerkrachten tegenaan lopen als een leerling gedrags- of leerproblemen heeft. Er wordt gewerkt vanuit de behoefte van het kind op individuele wijze of in kleine groepjes, zodat het mogelijk is om aan specifieke onderwijsbehoeften te werken. Deze werkwijze spreekt mij zeer aan.

Het aanbod om bij 12Fly te komen werken, kwam op het juiste moment. Het geeft mij de gelegenheid om kinderen gericht en persoonlijk te begeleiden. Ik vind het een uitdaging om kinderen te laten ontdekken waar hun talenten liggen en hen te helpen als iets niet vanzelf gaat. Naast mijn werk bij Jolanda werk ik ook nog in de invalpoule voor de school.

Vacature

Per 1 september hebben we een leuke vacature, in te vullen door een enthousiaste parttimer. Wij zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft als leerkracht in het onderwijs en eventueel in het bezit is van een diploma Gedragsspecialist of bereid is de opleiding tot Gedragsspecialist te gaan volgen.