Elk kind heeft een drang tot ontwikkelen, wij helpen daarbij: 12Fly gedragsspecialisten.

Nieuw! Beeldcoachtrajecten voor startende en ervaren leerkrachten!

Vanaf medio mei biedt 12Fly beeldcoachtrajecten aan!

Elke jonge leerkracht start enthousiast en met plezier aan zijn of haar loopbaan in het onderwijs. Zoals iedereen weet, is de werkdruk hoog door onder andere teveel regeldruk, werken in grote groepen waar steeds meer kinderen met specifieke behoeften zitten, extra activiteiten en collega’s die uitvallen. Hierdoor kunnen startende en ervaren leerkrachten tegen problemen aan gaan lopen.

Vanaf medio mei biedt 12Fly beeldcoachtrajecten aan voor zowel startende als ervaren leerkrachten die in de dagelijkse praktijk tegen problemen aanlopen. Dit krachtige hulpmiddel geeft inzicht in het eigen handelen en de interactie met de leerlingen. Onze collega Lucie Louter neemt als gecertificeerd beeldcoach deze coaching voor haar rekening.

Beeldcoaching, wat is het?

Beeldcoaching is een praktische coachingsmethodiek. Leerkrachten die een hulpvraag hebben, worden in hun eigen praktijk gecoacht. Voorheen stond beeldcoaching bekend onder de naam School Video Interactie Begeleiding.

Als startende of ervaren leerkracht heb je soms behoefte aan bevestiging op een bepaald gebied. In dit coachtraject leer je kijken naar je sterke kanten om van daaruit te gaan ontdekken hoe je die kunt inzetten en uitbreiden in je onderwijspraktijk. Zo ben je al lerende bezig om je verder te professionaliseren.

De beeldcoach analyseert en bespreekt samen met de leerkracht korte beeldfragmenten die gemaakt zijn in de groep. In alle rust worden de beelden bekeken. Daarbij wordt gekeken vanuit het perspectief van de leerkracht zelf, maar ook vanuit het perspectief van de leerlingen. Leidraad daarbij is steeds de hulpvraag van de leerkracht. De beelden laten veel zien:

  • De interactie tussen de leerkracht en de leerlingen
  • De interactie tussen leerlingen onderling
  • Het klassenmanagement en de gebruikte didactiek

Als op deze onderdelen winst te behalen is dan werkt dat door in alle facetten van het onderwijs in de groep. Beeldcoaching is hierbij een goed middel. De beelden werken als derde “gesprekspartner” in het gesprek mee om inzicht in het eigen handelen te krijgen. Hierbij wil de beeldcoach niet confronterend werken, maar juist reflecterend en uiteindelijk professionaliserend. Leerkrachten die deelnamen aan een coachtraject zijn er enthousiast over en zijn ook verrast dat deze methode zoveel oplevert. Het is een verrijkende ervaring.

Hoe ziet een beeldcoachtraject eruit?

Intakegesprek tussen coach en leerkracht (1 uur)

In het intakegesprek met de leerkracht wordt duidelijk wat de hulpvraag is en wat er al is ingezet om de situatie te veranderen. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken welk werkpunt de leerkracht als eerste op gaat pakken.

Minimaal 3 filmopnames in de groep (30 minuten)

Er worden minimaal 3 filmopnames gemaakt in de groep. Afhankelijk van de hulpvraag wordt ingezoomd op de interactie tussen leerkracht en leerling(en), het klassenmanagement en/of de didactiek. Wat zijn je sterke punten op dit gebied en hoe kan je die inzetten op momenten die je wilt veranderen.

Na elke filmopname een nagesprek (1 uur)

Na elke filmopname krijgt de leerkracht de beelden mee naar huis om die rustig te bestuderen. De leerkracht selecteert beelden die aan bod komen in het nagesprek. Ook de beeldcoach maakt een selectie uit de beelden en selecteert fragmenten die ertoe bijdragen om de leerkracht inzicht te geven in de situatie en te laten zien waar krachtige momenten ingezet kunnen worden om het doel te bereiken. De beelden van coach en leerkracht bepalen de inhoud van het nagesprek. Dit nagesprek vindt plaats ongeveer een week na de filmopname. Tijdens het nagesprek worden nieuwe werkpunten afgesproken. De beeldcoach filmt de leerkracht vervolgens weer en op deze manier ontstaat er een voortgaande ontwikkeling.

Bij de start van het traject is het belangrijk dat de ouders op de hoogte worden gebracht dat er gefilmd gaat worden in de klas. Een voorbeeldbrief voor de ouders is bij ons beschikbaar. De beeldcoach houdt rekening met de leerlingen in de groep die niet mogen worden gefilmd.

De filmbeelden worden na het traject verwijderd.