Hulp nodig voor je kind?

Wanneer je door een gedrags- of leerstoornis elke dag moet vechten om mee te komen in de maatschappij, kan er gedrag ontstaan wat anders is dan ‘normaal’. Vaak puur onmacht….een schreeuw om hulp. Wij zijn er om jullie te helpen. Je te laten voelen dat met een paar tools, jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing, jij uit kunt groeien tot een evenwichtige volwassene.

Gedragsproblemen bij jongeren kunnen ontstaan door een ontwikkelingsstoornis als ad(h)d, autisme, pdd nos, dyslexie, dyscalculie. Sociaal ongewenst gedrag kan ook het gevolg zijn van faalangst, weinig zelfvertrouwen of een ingrijpende gebeurtenis. In alle gevallen kunnen de jongeren er niets aan doen!

Vanzelfsprekend hebben de jongeren hier niet om gevraagd, het overkomt hen. Het gedrag dat de jongere laat zien, is eigenlijk een schreeuw om hulp. “Waarom ben ik niet als alle anderen, waarom gaat bij mij alles zo moeilijk, waarom ben ik niet ‘normaal’?

12Fly gedragsspecialisten gaan op zoek naar de juiste manier van begeleiden voor deze jongeren. Wij starten met een intakegesprek met kind en ouders. Door de vele intakevragen krijgen we een beeld van de problematiek waar kind en ouders tegenaan lopen. Als we de problematiek goed in beeld hebben, onderzoeken we de oorzaak van de problemen. Bij het onderzoeken van de oorzaak ligt de focus niet alleen op de jongere zelf, maar juist ook op zijn of haar sociale omgeving. Welke invloed hebben school, vrienden, familie en sportclub op het gedrag van de jongere? Als de onderzoeken zijn gedaan, kunnen wij verklaren wat het gedrag van de jongere veroorzaakt.

Nu de oorzaak bekend is, kan er aan de oplossing worden gewerkt. Bij 12Fly maken we gebruik van verschillende methodieken.

 

Begeleiding op maat

Trauma-
verwerking

Kinder-
coaching


Trainingen

Begeleiding op maat

Wanneer een kind begeleiding op maat nodig heeft, zetten we een traject uit dat helemaal op maat is gemaakt voor het kind. We schrijven de unieke ‘handleiding’ voor het kind; het ontwikkelplan. Dit plan is bedoeld om de oorzaak aan te pakken en daarmee de jongere de kans te geven zich te ontwikkelen tot een volwassene die goed in balans is.

Er zijn echter vier steunpilaren nodig om het ontwikkelplan tot een succes te maken. Uiteraard moet de jongere zelf hulp willen, onze inzet, maar ook die van ouders en niet te vergeten de hulp van school zijn nodig om de jongere te laten vliegen.

Halverwege en aan het eind van het traject, kijken we welke vooruitgang de jongere, ouders en school ervaren. Het kan zijn dat er na deze periode andere problemen of vragen zichtbaar zijn geworden. Wanneer er voor deze problemen ook hulp wenselijk is, stellen we het ontwikkelplan bij of stellen een nieuw ontwikkelplan op.

^

Traumaverwerking

Bij trauma’s denken wij vaak aan ernstige ongelukken of ziekte en overlijden van een ouder. Er zijn echter meer momenten waarop kinderen een trauma op kunnen lopen.

In het jongen leven van een kind veroorzaken onder andere het gevoel van falen en gepest worden ook een trauma. Trauma’s die zijn opgelopen tijdens de zwangerschap, bevalling of in de vroege jeugd tasten het basisvertrouwen aan, waardoor een kind niet meer tot leren komt en/of ongewenst gedrag laat zien. Geen duidelijke diagnose, wel een kind met problemen in gedrag, met leren, concentratie of hechting.

Hoe kan dat, geen diagnose, wel ‘ander’ gedrag? Bij gevaar en angst schakelt de mens over naar de overleefstand en we gaan:

 • Vluchten
 • Vechten
 • Verstarren

Kinderen waarbij angst overheerst, laten dit op verschillende manieren zien. Er zijn kinderen die eisen stellen. Ze klampen zich vast aan de ander om geruststelling of troost te krijgen. Sommige laten vechtgedrag, druk gedrag zien. Andere kinderen trekken zich juist terug en creëren hun eigen veiligheid. Ze hebben tijd voor zichzelf nodig om weer controle over de situatie te krijgen. Voor deze kinderen is het van levensbelang dat het basisvertrouwen wordt hersteld. De kinderen ervaren in een angstige situatie veel stress. Bij te veel stress, worden de heftige emoties die het kind heeft ervaren niet verwerkt en passen wij EMDR toe.

Wat houdt EMDR in?

In de droomfase, de REM-slaap (rapid eye movement), worden ervaringen verwerkt die wij gedurende de dag binnen hebben gekregen. In de REM-slaap bewegen onze ogen van links naar rechts, dit verklaart de effectiviteit van de EMDR. Tijdens de EMDR sessies bootsen wij dit na door de ogen van de kinderen heen en weer te laten bewegen. De gedragsspecialist bewerkstelligt dit door de vingers heen en weer te bewegen voor de ogen van het kind.

De kinderen denken terug aan de traumatische ervaring met de daarbij behorende emotionele- en lichamelijke reacties. Door middel van het bewegen van de ogen verwerken de kinderen de emotionele lading van het trauma. De ervaring wordt niet vergeten, maar de bijbehorende emotionele- en lichamelijke reacties verdwijnen. De kinderen schakelen nu niet meer over op hun overleefstand, waardoor zij veel beter in hun vel zitten.

Het is bewezen dat EMDR het meest effectief is bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen.

^

Kindercoaching

Regelmatig komen er jongeren in de praktijk die zichzelf een spiegel voor kunnen houden. Zij zien zelf dat ze bepaalde vaardigheden niet goed beheersen en daardoor dreigen ze vast te lopen in hun sociale- of schoolse loopbaan. De oorzaken hiervan kunnen zijn:

 • Het niet voldoende beheersen van schoolse vaardigheden
 • Het onvoldoende beheersen van sociale vaardigheden
 • Angst om de enorme drempel te nemen die heet “De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs”. 

Deze jongeren coachen wij, omdat iedereen weleens wat tips en trucs nodig heeft om dingen aan te leren, die zij niet van nature bezitten. Een begeleider die zo af en toe dat klopje op de schouder en dat complimentje geeft om aan te geven dat ze op de goede weg zitten.

^

Trainingen

Angstig worden, twijfelen aan jezelf, twijfelen aan anderen, onzeker worden, eigenlijk twijfelen aan alles en daarvan weer angstig worden, het gebeurt. Dit kunnen we trainen, jou helpen om te laten zien, dat die angsten en onzekerheden wel echt zijn, maar dat je er mee kunt leren omgaan.

Kinderen kunnen op een bepaald moment in hun leven last krijgen van een te kort aan zelfvertrouwen, het niet kunnen omgaan met gevoelens, faalangst enzovoort. Voor deze kinderen zijn er speciale trainingen. De trainingen die 12Fly aanbiedt zijn gericht op:

 • Het zelfvertrouwen vergroten
 • Vertrouwen in anderen leren hebben
 • Omgaan met emoties van jezelf en met de gevoelens van een ander
 • Gedragsverandering bij agressie, pesten enzovoort
 • Faalangst, hoe leer ik dat herkennen en als ik het herken, hoe buig ik die angst dan om
 • Motivatieproblemen, inzicht waar de motivatieproblemen vandaan komen en wat je kunt doen om de motivatie weer te vinden.
 • Ik leer anders, helpt kinderen en jongeren die in plaatjes denken, talig aangeboden lesstof om te zetten in plaatjes die zij gemakkelijker onthouden.
^

Doordat ik nu weet hoe ik kan controleren of ik mijn huiswerk goed heb geleerd,
ben ik veel minder zenuwachtig voor een toets. Ik weet dat ik het kan!