Over 12Fly

Jolanda stelt zich graag zelf even aan u voor.

Ontwikkelen, leren vliegen, gaat niet altijd vanzelf. Wij mensen leren, maken fouten, leren ervan en ontwikkelen ons aan de hand van onze fouten. Soms gaat het ontwikkelen vanzelf, maar soms ook niet en heb je daar hulp bij nodig.

Ik, Jolanda Verboom, heb als leerkracht in het onderwijs gewerkt met kinderen met dyslexie, autisme, ad(h)d, faalangst, weinig zelfvertrouwen etc. Daarnaast ben ik moeder van twee, inmiddels mooie volwassen mensen. Eén van mijn kinderen heeft dyslexie, de ander pdd nos. Op een bepaald moment besefte ik dat ik meer wilde betekenen voor kinderen waarbij niet alles vanzelf gaat, die niet gewoon in het standaard hokje passen en ben ik begonnen met 12Fly.

De praktijk is er zowel voor kinderen die al langere tijd worstelen met gedragsproblemen, als voor kinderen die even een steuntje in de rug nodig hebben. Door de ervaringen als moeder en leerkracht kan ik oprecht zeggen dat opvoeden het moeilijkste beroep is dat er is. Als je als moeder na kind nummer één denkt te weten hoe kinderen in elkaar zitten, blijkt nummer twee toch net een andere handleiding te hebben. Of als je als leerkracht denkt, nu weet ik hoe ik moet omgaan met kinderen met ad(h)d, reageert het volgende kind met ad(h)d weer heel anders. Het moge duidelijk zijn dat er geen algemene gebruiksaanwijzing bestaat voor kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen unieke gebruiksaanwijzing, maar hoe vind je die?

Dat is het moment dat ik in beeld kom. Als u als ouder of de jongere zelf het niet meer weet. U vastloopt met al uw goede bedoelingen, dan kan ik als ervaringsdeskundige begeleiding op maat bieden, coachen, trainen, zodat u die persoonlijke gebruiksaanwijzing krijgt van het kind of de jongere. Die handvatten die hem of haar gaan helpen uit te groeien tot een evenwichtige volwassene, want is dat uiteindelijk niet wat iedereen wenst voor zijn kinderen?

Zij verdienen allemaal een mooie toekomst!

In verband met het groeien van de praktijk, wordt met ingang van 1 februari 2017 de praktijk versterkt met de komst van Lucie Louter. Lucie heeft een rugzak vol ervaring in het basisonderwijs en is tevens gedragsspecialist. Door de komst van Lucie kan 12Fly nog meer kinderen begeleiden.

 

Lucie stelt zichzelf graag even aan uw voor.

Ik ben Lucie Louter. Ik ben getrouwd, heb drie volwassen kinderen en een prachtig kleinkind. Ik werk al meer dan dertig jaar in het onderwijs. Ooit ben ik begonnen als kleuterjuf, maar de langste periode ben ik werkzaam geweest in de bovenbouw. Uitdagende groepen en bijzonder gedrag hebben mij altijd geboeid. Toen er een paar jaar geleden op mijn school het aanbod kwam om een opleiding tot gedragsspecialist te gaan volgen (Master SEN) heb ik mij daar dan ook voor aangemeld. In oktober 2016 heb ik mijn diploma Gedragsspecialist in ontvangst mogen nemen.

De studie heeft mijn horizon verbreed en tijdens de studie kwam steeds meer de gedachte bij mij op om de opgedane kennis ook op andere plaatsen in praktijk te brengen. De kans om bij 12Fly te gaan werken kwam dan ook op het juiste moment.

Het bureau van Jolanda kende ik via mijn werk. Jolanda begeleidde en begeleidt leerlingen van de school waar ik gewerkt heb. Mooi werk waarin je echt iets kunt betekenen voor een kind. Door met de kinderen individueel of in kleine groepen te werken is het mogelijk juist die specifieke aandacht te geven die nodig is en waar op school vaak de tijd voor ontbreekt.

Ik ben blij dat ik nu zelf ook dit werk mag gaan doen. Naast het werken bij Jolanda werk ik binnen het onderwijs als begeleider van startende leerkrachten.

Als praktijk wil ik de kinderen die worden aangemeld direct kunnen gaan begeleiden. Niets is frustrerender voor ouders en kind als zij op hulp moeten wachten terwijl zij met de handen in het haar zitten. De praktijk maakt een grote groei door, waardoor wachtlijsten onvermijdelijk lijken. Om dit te voorkomen wordt de praktijk met ingang van de eerste schooldag van dit nieuwe schooljaar versterkt met de komst van Marjolein Koole. Marjolein heeft een rugzak vol ervaring in het basisonderwijs en is tevens gedragsspecialist. Door de komst van Marjolein kan 12Fly nog meer kinderen begeleiden.

 

Marjolein stelt zich graag zelf even aan u voor.

Ik ben Marjolein Koole, moeder van inmiddels twee volwassen zonen en een dochter. Ik werk al meer dan 20 jaar in het onderwijs. Van origine ben ik kleuterjuf, maar ik heb in alle groepen les gegeven, waarvan de laatste jaren in de bovenbouw.

Gedrag heeft altijd mijn interesse gehad. Ik ben iemand die observeert en wil weten waarom iemand zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Ik heb een zwak voor kinderen die ‘anders’ zijn. Vooral kinderen met gedragsproblemen hebben mijn aandacht. Ik wil oorzaken weten en mijn handelen daarop aanpassen. Om dit goed te kunnen toepassen, heb ik een post-HBO-opleiding gedragsspecialist gevolgd. Deze opleiding was heel praktisch van aard en gaf mij handvatten om kinderen met gedragsproblemen beter te kunnen begeleiden, maar ik merkte dat ik méér wilde leren over gedragsproblematiek en de begeleiding ervan.

Ik kreeg in 2015 de gelegenheid om de Master Educational Needs (gedragsspecialist) te volgen via mijn werk.  In oktober 2017 heb ik deze afgerond met mijn diploma Gedragsspecialist.  De opleiding heeft mijn blikveld en visie nog verder verruimd. Ik merkte dat niet alleen mijn opgedane kennis in de groep wilde toepassen. Ik wilde mij onder andere richten op het individueel begeleiden van de kinderen. Op school is daar echter nauwelijks tijd en ruimte voor.

Ik ken Jolanda al vele jaren. Wij hebben samen gewerkt in het onderwijs, samen gestudeerd en haar bureau begeleidt ook leerlingen van mijn school die individuele aandacht nodig hebben. De kracht van 12Fly is dat de gedragsspecialisten ook werkzaam zijn (geweest) in het onderwijs en daardoor begrijpen waar leerkrachten tegenaan lopen als een leerling gedrags- of leerproblemen heeft. Er wordt gewerkt vanuit de behoefte van het kind op individuele wijze of in kleine groepjes, zodat het mogelijk is om aan specifieke onderwijsbehoeften te werken. Deze werkwijze spreekt mij zeer aan.

Het aanbod om bij 12Fly te komen werken, kwam op het juiste moment. Het geeft mij de gelegenheid om kinderen gericht en persoonlijk te begeleiden. Ik vind het een uitdaging om kinderen te laten ontdekken waar hun talenten liggen en hen te helpen als iets niet vanzelf gaat. Naast mijn werk bij Jolanda werk ik ook nog in de invalpoule voor de school.

Ons team

Ik heb een droom