Elk kind, elke jongere heeft recht op een mooie toekomst!

Ik heb een droom

Niet alleen Marten Luther King had een droom. Ik heb ook een droom en met mij alle ouders, kinderen en jongeren.

De meeste van ons kunnen zonder hulp aan hun droom werken. Jammer genoeg gaat dit niet voor al onze kinderen en jongeren op. Ouders moeten voor hun kind soms alles uit de kast trekken om ze te helpen hun droom waar te maken. Door mijn ervaring met mijn zoon met pdd nos, weet ik dat alles uit de kast trekken soms niet genoeg is. Voor jongeren met een gedragsprobleem is het moeilijk hun plekje in onze maatschappij te vinden. Er zijn zoveel problemen waar zij tegenaan lopen. Neem alleen de overstap naar het voortgezet onderwijs maar. Welke school moeten we kiezen voor ons kind? Als de school eenmaal is gevonden, zijn we er nog niet. De jongeren krijgen vier, vijf of zes jaar lang met allerlei obstakels te maken. Hoe vul ik mijn agenda in, hoe plan ik mijn huiswerk, hoe leer ik? Daarna krijgen ze te maken met het kiezen van een sector, vakkenpakket. De jongeren moeten een keuze maken die de rest van hun leven bepaald. Dit terwijl deze jongeren grote moeite hebben met het maken van de juiste keuzes. En wat te denken van het stagelopen? Hoe maak ik kennis met mijn baas en collega’s, wat moet ik daar doen en hoe doe ik dat? Dit is nog maar een kleine waslijst van problemen die ervoor zorgen dat sommige jongeren hun droom niet waar kunnen maken. Sterker nog, die ervoor zorgen dat deze jongeren helemaal afhaken en zonder diploma’s en werk thuis komen te zitten. Weg is hun droom en weg is hun mooie toekomst!

Mijn droom is deze jongeren helpen hun droom wel waar te maken. Tijdens het volgen van een opleiding in studiejaar 2011/2012 heb ik een plan geschreven om mijn droom en de droom van veel jongeren en hun ouders waarheid te laten worden. Hoe kun je het beste een plan maken voor jongeren? Natuurlijk door de jongeren zelf te laten vertellen wat zij nodig hebben. Ik heb dan ook bij jong volwassenen, die al waren afgehaakt, gevraagd wat zij nodig hadden gehad om wel hun diploma’s te halen. Daarnaast heb ik de ervaringen die ik met mijn jongste zoon heb en mijn ervaringen als leerkracht meegenomen in het schrijven van dit plan. Het is belangrijk te voorkomen dat de jongeren, op het voortgezet onderwijs en op het mbo of hbo , in de problemen komen. Dit kan alleen door er, op alle momenten dat zij tegen problemen aanlopen, te zijn. Het plan is dan ook gebaseerd op een begeleiding van alle schoolgaande jaren, zodat er bij cruciale momenten direct begeleiding is die de jongeren helpt het probleem waar ze voor staan op te lossen.

De begeleiding start al in groep 8 met het leren invullen van de agenda, plannen van het huiswerk en hoe leer ik. De meeste van deze groep jongeren hebben al veel negatieve ervaringen opgedaan op school, waardoor ze last hebben van faalangst of weinig zelfvertrouwen. We gaan dan ook direct aan het werk deze problemen op te lossen. De jongeren gaan dan met een goed gevulde rugzak naar het voortgezet onderwijs. Dit is ook nodig, want er wordt op het voortgezet onderwijs veel van hen verwacht. Deze groep jongeren kan vaak niet aan die verwachtingen voldoen, omdat de ontwikkeling van schoolse- en sociale vaardigheden bij hen niet zo snel gaat als nodig is. Na het moeilijke eerste jaar, staat de jongeren in het tweede leerjaar van het VMBO en in het derde leerjaar van de HAVO het volgende probleem te wachten. Zij moeten een keuze maken voor één van de sectoren met het daarbij behorende vakkenpakket die worden aangeboden op de school. Wij begeleiden de jongeren en de ouders in het maken van deze keuze. Het is belangrijk voor de motivatie van de jongeren dat zij lesstof krijgen aangeboden die aansluit bij hun capaciteit, manier van leren en interesse. Wanneer de jongeren een sector kiezen die hierbij aansluit is de motivatie om te leren groter.

In het tweede leerjaar is niet alleen de sectorkeuze een probleem waar zij tegenaan lopen. Er zijn scholen waar er van de jongeren een maatschappelijke stage wordt verwacht. Het is de bedoeling dat jongeren tijdens deze stage vrijwilligerswerk uitvoeren, zodat zij ervaren wat het is om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Voor de maatschappelijke stage worden activiteiten bedacht voor de bewoners in de omgeving waar wij zijn gevestigd. De jongeren ervaren een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt en krijgen de mogelijkheid op een voor hun veilige manier bindingen aan te gaan met bewoners. Dit draagt bij aan activering van de sociale participatie van deze jongeren. In het tweede of derde leerjaar van het VMBO wordt er van de jongeren verwacht dat zij gaan stagelopen bij een bedrijf dat aansluit bij hun sectorkeuze. Wij willen een plek creëren waar wij samen met ondernemers de jongeren kunnen begeleiden, zodat zij hun stage positief kunnen volbrengen. Tijdens de stage worden de ondernemers en de jongeren door ons begeleid en ondersteund. Het is belangrijk dat jongeren met een gedragsprobleem in een veilige omgeving ervaren welk gedrag en welke vaardigheden van hen worden verwacht in de werkende maatschappij. Door een goede, gestructureerde begeleiding krijgen ze positieve ervaringen, waardoor zij meer vertrouwen krijgen in hun eigen vaardigheden op de werkvloer. In het vierde of vijfde jaar staan de jongeren voor een paar problemen. Niet alleen het examen staat hen te wachten, maar ook de overstap naar een vervolgopleiding. Wij begeleiden de jongeren in het zoeken naar een geschikte vervolgopleiding. De begeleiding, zoals aan de jongeren gegeven zolang zij het voortgezet onderwijs doorlopen, wordt voortgezet tijdens het doorlopen van het MBO.

Na het behalen van de startkwalificatie bezitten zij de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden om te voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld door de maatschappij. Zij hebben een werkplek die past bij de opleiding die zij hebben gevolgd en kunnen zich door een salaris voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Gedurende de gehele schoolloopbaan creëren we een veilige plek waar de jongeren een vast aanspreekpunt hebben. De jongeren worden alle jaren begeleid door dezelfde gedragsspecialist. Zij kunnen in geval van positieve ervaringen of problemen bij deze gedragsspecialist terecht. De jongeren en de gedragsspecialist kennen elkaar goed, waardoor de interactie goed verloopt. Dit biedt de jongeren houvast en een gevoel van veiligheid.

Vanaf groep 8 krijgen de jongeren begeleiding van gedragsspecialisten in het ontwikkelen van sociale competenties en studievaardigheden door middel van trainingen en coaching. De begeleiding wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte van de jongeren. Er is nauw overleg met ouders, scholen en leerkrachten. Door deze begeleiding verbeteren de schoolprestaties en werken de jongeren aan de sociale competenties. De nauwe samenwerking met ouders en school verbetert de binding tussen jongeren, ouders en school.

Jongeren krijgen door onze aanpak de kans hun talenten te ontwikkelen en de maatschappij kan hiervan profiteren. Er wordt voorkomen dat jongeren buiten de maatschappij komen te staan.

Wij kunnen dit plan niet alleen uitvoeren. Wij hebben daar hulp bij nodig van ouders, scholen en ondernemers. Bent u geïnteresseerd in het gehele plan of wilt u ons helpen, neem dan contact met ons op.

Dit concept is eigendom van Jolanda Verboom. Niets uit dit concept mag worden overgenomen of gebruikt worden voor eigen doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 

Ik hoop dat je mijn droom met plezier hebt gelezen.

  • Reageren? Dat kan via onderstaande gegevens in de footer.
  • Wil je mijn droom delen? Dat kan hieronder.