Thuiszitters?!

Op maandag 13 juni 2016 was de eerste landelijke thuiszitterstop. Tijdens deze top is het thuiszitterspact getekend. Velen van jullie zullen nu misschien denken;” Leuk hoor, een thuiszitterstop en een thuiszitterspact, maar wat is nu weer een thuiszitter”? Een thuiszitter is een kind dat leerplichtig is en om welke reden dan ook (behalve ziekte) meer dan vier weken niet naar school gaat.

In de blog Voorkomen is beter dan genezen, hebben jullie kunnen lezen dat jongeren door overbelasting school verlaten zonder diploma’s. Voordat deze jongeren uitvallen, hebben zij al veel negatieve ervaringen achter de rug. Bij een aantal van deze jongeren hebben de problemen al eerder geleid tot periodes waarin zij niet naar school gingen. De oorzaken van thuiszitten zijn divers. Kinderen kunnen last hebben van angsten, fobieën, een stoornis of gedragsproblemen. Kinderen kunnen gepest worden waardoor ze zich niet veilig meer voelen op school. Thuis kunnen er problemen zijn die de oorzaak zijn dat jongeren thuiszitten. En ja daar is het weer, uit onderzoek is gebleken dat de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs een groot risico op thuiszitten geeft. De gemiddelde leeftijd van een thuiszitter is 14 jaar. Van de groep kinderen en jongeren die thuiszitten krijgt een deel een leerplichtontheffing.

Hoe triest is dit. Kinderen die het recht hebben op onderwijs, hoeven niet meer naar school. Dit betekent dat zij niet meer leren, niet meer ontwikkelen en dus eigenlijk ook geen goede toekomst meer hebben. Gelukkig hoor ik nu geluiden uit politiek Den Haag dat deze kinderen geholpen moeten worden. Met elkaar moeten we er voor gaan zorgen dat kinderen die thuiszitten en leerbaar zijn, weer geplaatst worden op een school. Daarnaast moeten we kinderen die dreigen uit te vallen een passende plek in het onderwijs bieden. Na de thuiszitterstop is er een cursus gestart die handvatten biedt om kinderen terug op school te krijgen. Zoals jullie weten, ben ik een groot voorstander van hulp bieden aan deze groep kinderen en ik heb me dus direct ingeschreven voor deze cursus. Sterker nog, ik volg de cursus al. Maar toch knaagt er iets bij mij!

Hoezo gaan we pas iets doen als een kind al thuis zit of dreigt thuis te komen zitten? Ik ben een nog grotere voorstander van voorkomen dat een kind het zo moeilijk krijgt dat thuiszitten dreigt! Zoals hierboven te lezen, geeft de overstap van basisschool naar VO een groot risico op thuiszitten. Eenmaal op het VO krijgen deze kinderen vier, vijf jaar of langer met allerlei obstakels te maken die het voor hen zo moeilijk maken. Dit is niet nodig, die overstap en opvolgende jaren kunnen gemakkelijker worden gemaakt voor deze kinderen. Vijfenhalf jaar geleden ben ik mijn praktijk begonnen met dit doel voor ogen. Voortijdig schoolverlaten en thuiszitten voorkomen door begeleiding vanaf groep 8 in schoolse- en sociale vaardigheden die de kinderen nodig hebben op het VO en MBO.

Elk kind, elke jongere heeft recht op een mooie toekomst. Om ze die mooie toekomst te geven heb ik een droom. Mijn droom is deze kinderen en jongeren helpen hun droom waar te maken!