Traumaverwerking

Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR)

Traumaverwerking

Bij trauma’s denken wij vaak aan ernstige ongelukken of ziekte en overlijden van een ouder. Er zijn echter meer momenten waarop kinderen een trauma op kunnen lopen.

In het jongen leven van een kind veroorzaken onder andere het gevoel van falen en gepest worden ook een trauma. Trauma’s die zijn opgelopen in de vroege jeugd tasten het basisvertrouwen aan, waardoor een kind niet meer tot leren komt en/of ongewenst gedrag laat zien. Geen duidelijke diagnose, wel een kind met problemen in gedrag, met leren, concentratie of hechting.

Hoe kan dat, geen diagnose, wel ‘ander’ gedrag?

Bij gevaar en angst schakelt de mens over naar de overleefstand en we gaan:

  • Vluchten
  • Vechten
  • Verstarren

Kinderen waarbij angst overheerst, laten dit op verschillende manieren zien. Er zijn kinderen die eisen stellen. Ze klampen zich vast aan de ander om geruststelling of troost te krijgen. Sommige laten vechtgedrag, druk gedrag zien. Andere kinderen trekken zich juist terug en creëren hun eigen veiligheid. Ze hebben tijd voor zichzelf nodig om weer controle over de situatie te krijgen. Voor deze kinderen is het van levensbelang dat het basisvertrouwen wordt hersteld. De kinderen ervaren in een angstige situatie veel stress. Bij te veel stress, worden de heftige emoties die het kind heeft ervaren niet verwerkt en passen wij EMDR toe.

Wat houdt EMDR in?

In de droomfase, de REM-slaap (rapid eye movement), worden ervaringen verwerkt die wij gedurende de dag binnen hebben gekregen. In de REM-slaap bewegen onze ogen van links naar rechts, dit verklaart de effectiviteit van de EMDR. Tijdens de EMDR sessies bootsen wij dit na door de ogen van de kinderen heen en weer te laten bewegen. De gedragsspecialist bewerkstelligt dit door de vingers heen en weer te bewegen voor de ogen van het kind.

De kinderen denken terug aan de traumatische ervaring met de daarbij behorende emotionele- en lichamelijke reacties. Door middel van het bewegen van de ogen verwerken de kinderen de emotionele lading van het trauma. De ervaring wordt niet vergeten, maar de bijbehorende emotionele- en lichamelijke reacties verdwijnen. De kinderen schakelen nu niet meer over op hun overleefstand, waardoor zij veel beter in hun vel zitten.

Het is bewezen dat EMDR het meest effectief is bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen.