Van het speelveld naar de zijlijn!?

De juiste plek voor iedere ouder: 

Het leven van een eindexamenleerling is spannend. Het gehele examenjaar, de examenperiode zelf én vooral de tijd rond de uitslagen. Wachten op dat verlossende telefoontje. Hetzelfde geldt ook – in misschien wat mindere mate – voor de entree- en citotoetsen in het basisonderwijs. Op al die speciale momenten moet je kind het echt helemaal zelf doen. Als ouder moet je loslaten. Je wordt aan de zijlijn geplaatst. Je kunt op dat moment niets voor je kind doen.

Aan de zijlijn staan … Ouders die dat heel sterk ervaren, voelen dit omdat ze in de achterliggende schooljaren hoogstwaarschijnlijk te veel zelf hebben meegespeeld in de schoolwedstrijd van hun kind. Door delen van het huiswerk te maken, samenvattingen voor toetsen te schrijven, actief mee te helpen in het maken van presentaties, werkstukken en andere opdrachten die door de leerling thuis moet worden uitgevoerd …

Zijn er ouders die dat doen? Jazeker! Ik ken ze. Het lijkt zo betrokken. Zo buitengewoon ondersteunend. En natuurlijk is het zo ook helemaal bedoeld. Maar als ouder ben je geen medespeler. Als ouder hoor je niet middenin dat veld te staan. Je bent de coach van je kind. Iemand die motiveert en stimuleert, helpt bij het maken van een goede strategie ofwel planning, iemand die uitdaagt en met tips komt. Iemand die aan de zijlijn staat. Actief. Maar dus zeker niet meeholt in het speelveld.

Uit ervaring weet ik dat er nog altijd te veel ouders zijn die op deze manier hun kind denken te helpen. Het werkt echt averechts. Je helpt je kind er niet mee. Een kind leert niet om zelf naar oplossingen te zoeken, laat staan te vinden. Een samenvatting maken kost zeker tijd. Maar juist door het maken van een samenvatting leert je kind. Het helpt je kind bij het begrijpen van moeilijke teksten en bij het voor langere tijd onthouden van informatie. Daar kun je als ouder zeker een rol in spelen. Door vragen over de stof te stellen. Hoe zit dat precies? Wat heeft dit te maken met …? En geef tips. Maar laat je kind het zelf doen!

Door je als ouder zo op te stellen, sta je aan de zijlijn van de wedstrijd die school heet. Maar wel op een actieve manier. Je kind leert hierdoor zelf te leren, te plannen en op eigen kracht – weliswaar gecoacht, maar dat mag ook – die schooltijd te doorlopen. Je kind zal daardoor zelfbewuster en met meer vertrouwen eindtoetsen en uiteindelijk die belangrijke examens maken.

En weet u? Het is voor uzelf ook een stuk relaxter. Want u zult dan niet het gevoel hebben dat u uit het veld bent gestuurd. Dat ú er niets aan kunt doen. U heeft er juist alles aan gedaan. Maar wel op de juiste plek. Aan de zijlijn.

Weet u als ouder niet zo goed hoe u die rol van coach op u moet nemen? Kunt u dat misschien wel helemaal niet? Dat is niet raar. Dat is al helemaal niet bijzonder. Coachen, iemand leren leren is een vak apart. En laten de mensen van 12Fly dat nu wel goed kunnen? Actieve coaches aan de zijlijn, naast u, bij de schoolwedstrijd van uw kind.

 

Jolanda Verboom, 12Fly