Voorkomen is beter dan genezen!?

Herkennen jullie dit? Je kind zit in groep 8 en gaat na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Al vanaf groep 7 maak je je zorgen over wat het gaat worden op die grote school. Die zorgen komen niet uit de lucht vallen, want elk 10-minutengesprek, en soms ook tussendoor, valt er op de basisschool wel iets te bespreken over je kind. Je hele omgeving zegt dat het wel meevalt. Alle kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs en alle kinderen komen er goed doorheen. Je denkt:” Oké, mijn onderbuikgevoel zal wel overdreven zijn, omdat ik nou eenmaal een moeder ben”. Helaas, bij mijn kinderen en vele anderen liep het toch anders. Had ik maar naar het gevoel in mijn onderbuik geluisterd!

Ik roep altijd dat we naar ouders, en vooral moeders, moeten luisteren. Zij kennen hun kind al vanaf het allereerste begin. Zij weten hoe hun kind zich voelt en waar het tegenaan gaat lopen. Natuurlijk weet de hele wereld het beter dan moeders, maar negen van de tien keer krijgen moeders uiteindelijk toch echt gelijk. Het is alleen zo jammer dat dit gelijk pas komt als hun kind het al vreselijk moeilijk heeft op school. Zo moeilijk dat het een niveau moet zakken of nog erger, niet meer naar school gaat. Er is veel meer hulp nodig om een kind weer op de rit te krijgen dan om te voorkomen dat het mis gaat. Moeders, luister daarom naar je gevoel en niet naar de rest van de wereld!

Ik zou willen dat ik in de tijd dat mijn kinderen in groep 7 en 8 zaten meer naar mijn gevoel had geluisterd. Dat had veel leed kunnen voorkomen. Alhoewel er in die tijd nog niet zoveel hulp was te vinden voor de schoolgaande jeugd. Dit is precies de reden dat ik voor het afstuderen van de opleiding gedragsspecialist een werkstuk heb geschreven over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In dit werkstuk staat niet alleen over welke jeugd we ons zorgen moeten maken en waar ze tegenaan lopen, maar ook wat we kunnen doen om deze groep kinderen te helpen. Al ruim 11 jaar brengen we de oplossing bij 12Fly in praktijk en al ruim 11 jaar worden veel kinderen, ouders en ik blij van de resultaten!

De oplossingen in mijn afstudeerwerkstuk heb ik omgezet in een training. Tijdens de training leert je kind plannen, leren en de sociale vaardigheden die je kind nodig heeft op het voortgezet onderwijs. Op het voortgezet onderwijs gaan veel dingen anders. Veel vakken krijgen ze op meerdere dagen in de week. Voor al die verschillende vakken krijgen ze voor elke dag van de week huiswerk op. Het huiswerk kunnen plannen, is een vereiste om niet voor verrassingen te komen te staan. Zien dat je morgen een toets hebt waar je nog niet voor hebt geleerd, geeft heel veel stress. Word je kind op de basisschool precies verteld wat er in de toets wordt gevraagd of krijgt het een samenvatting om te leren; op het voortgezet onderwijs moet je kind zelf in de boeken of op de laptop kijken en zelf samenvattingen maken. Op het voortgezet onderwijs komt je kind in een nieuwe klas met elk uur een andere docent. Hoe maakt je kind nieuwe vrienden en durft je kind een vraag te stellen aan de docent als het iets niet snapt? Voor al deze voorbeelden, en nog veel meer, krijgt je kind handige tools waar het de rest van zijn of haar leven profijt van heeft.

Moeders met een onderbuikgevoel, zorg dat je de ellende voor bent. We hebben nog een paar weken tot het zomervakantie is. In deze paar weken kunnen we al veel voor je kind en voor jou betekenen. Je kind heeft dan al een voorbereiding op het voortgezet onderwijs en volgend schooljaar zijn we vanaf het begin aan het werk met je kind om alle tools die het nodig heeft te leren.
Gaat je kind naar groep 8, start dan direct na de zomervakantie met de training. Je kind heeft dan heel groep 8 om met de tools te oefenen. Voorkomen is beter dan genezen!

Heb je nog vragen of wil je jouw kind aanmelden voor de training? Bel of mail naar Jolanda Verboom. Telefoonnummer (06) 20 63 11 75 E-mail jolandaverboom@12fly.nu